Kutsal Kitaplar Hangi Peygamberlere Gönderildi
Soru: Dinler tarihi boyunca Yüce Allah tarafından insanlığa gönderilen kutsal kitaplar hangi peygamberlere indirilmiştir? Suhuf indirilen peygamberler kimlerdir?

Ek not: Suhuf; "sahife" kelimesinin çoğulu olup Allah tarafından vahiy meleği Cebrâil vâsıtasıyla "dört peygambere" gönderildiğine inanılan kutsal risalelerdir. Dört kutsal kitapla karıştırılmamalıdır.

Cevap: Hz. Adem’den (as) günümüze kadar dinler tarihi boyunca insanlığa dört ilahi kitap gönderilmiştir. Bunları sıralayacak olursak;

Hz. Davud’a (as) Zebur, Hz. Musa’ya (as ) Tevrat, Hz. İsa’ya (as) İncil, Hz. Muhammed’e (as) Kur’ân-ı Kerim Allah tarafından insanlığa bir öğüt, yollarına ışık tutan bir araç olarak gönderilmiştir.

Bu kitaplar haricinde kendisine suhuf indirilen peygamberler de vardır. Bunları sıralayacak olursak;
Hz. Adem’e 10, Hz. Şit’e 50, Hz. İdris’e 30, Hz. İbrahim’e 10 sahife indirilmiştir.