Ocak 2011 Kur'an'da 110. sure olup toplamda 3 ayettir. Mekke eski imamı Abdurrahman El-Sudais'in sesinden bu güzel surenin okunuşunu dinleyebilir, Türkçe ve Arapça metnine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Dinlemek İçin "Play" tuşuna BasınızTürkçe Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

1- İzâ câe nasrullahi velfeth.
2- Ve raeytennâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ.
3- Fesebbih bihamdi rabbike vestagfirhu, İnnehü kâne tevvâbâ.

Türkçe Meali

Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla

1- Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde ,
2- Ve insanların dalga dalga Allah'ın dinine girdiklerini gördüğünde ,
3- Rabbini öğerek tesbih et , O'ndan bağışlanmanı dile , çünkü O , tevbeleri çok kabul edendir.

Arapça Yazılışı
 Soru

Adak Kurbanının Parası Fakirlere Verilebilir mi?

Cevap

Adak, bir insanın Allah'a bir olay karşısında söz verip bir ibadetin yükümlülüğü altına girmesidir. Bundan dolayı eğer kişi bir kurbanı adak olarak adamışsa bu verdiği sözün yükümlülüğünden ancak bir kurban keserek kurtulabilir. Bundan dolayı adak edilen şeyin parası fakirlere veya adak edilen şey dışındaki herhangi bir şey için harcanamaz. Yani kısaca bu para fakirlere ve ihtiyaç sahiplerine verilemez.  Sami Yusuf'un son albümü Wherever You Are'ın en sevilen parçalarından olan "Worry Ends" şarkısına aşağıdan albüm kalitesinde online olarak dinleyebilir, sözlerinin orjinaline ve Türkçe çevirisine ulaşabilirsiniz.

                           

          Dinlemek İçin Play Tuşuna BasınızYüklenmesi 1 dk. sürebilir

WORRY ENDS
Endişe Sona Erer

Don’t be saddened by what you see
Gördüklerinden ötürü üzülme
By all the lies and treachery
Tüm yalanlar ve ihanetten ötürü
Life is cruel but don’t worry
Hayat acımasız fakat endişelenme
In your heart lies the key
Yalanların anahtarı senin yüreğinde

To unwind all the secrets
Tüm sırlarını çözmek için
Of this life we see
Gördüğümüz bu hayatınWhen you feel you’ve lost it all
Herşeyi kaybettiğini hissettiğin an
When you don’t know who’s your friend or foe
Kimin dostun veya düşmanın olduğunu bilmediğin an
You wonder why you’re so alone
Neden bu kadar yalnız olduğunu merak ettiğin an
Worry ends when faith begins
Endişe sona erer inanç başladığı anDon’t be sad by what you see
Gördüklerinden ötürü üzülme
It’s true life has its miseries
Bu, ıstırabın olduğu gerçek bir hayat
But one thing’s always worked for me
Fakat benim için tek şey işe yarar
Worry ends when faith begins
Endişe sona erer inanç başladığı anDon’t be saddened by what you see
Gördüklerinden ötürü üzülme
I know life can be crazy
Biliyorum hayat çılgın olabilir
A showcase of hypocrisy
Riyakârlığın bir vitrini
In the form of piety
Dindarlık şeklinde
It’s just one big mystery
Bu büyük bir gizem
For you and me
Sen ve ben içinI found my peace deep within
Kendi huzurumu buldum derinlikte
Calling inside
Özümde
Follow what you feel is right
Doğru olduğunu hissettiğin şeyi takip et
So trust your heart go ahead
Yüreğine güven ve devam et
Don’t lose sight
Görüşünü kaybetme
Follow that voice deep inside
İçinden gelen sesi takip etWhen you feel you’ve lost it all
Herşeyi kaybettiğini hissettiğin an
When you don’t know who’s your friend or foe
Kimin dostun veya düşmanın olduğunu bilmediğin an
You wonder why you’re so alone
Neden bu kadar yalnız olduğunu merak ettiğin an
Worry ends when faith begins
Endişe sona erer inanç başladığı anDon’t be sad by what you see
Gördüklerinden ötürü üzülme
It’s true life has its miseries
Bu ıstırabın olduğu gerçek bir hayat
But one thing’s always worked for me
Fakat benim için tek şey işe yarar
Worry ends when faith begins
Endişe sona erer inanç başladığı anIf you’re weak it’s not a crime
Zayıfsan eğer bu suç değil
Don’t you know it’s blessing in disguise
Gizemin ardında bir lütuftur bu, bilmiyor musun
To know who’s honest and who spread lies
Kimin dürüst olduğunu ve kimlerin yalanlar söylediğini bilmek
Worry ends when faith begins
Endişe sona erer inanç başladığı anDon’t be sad by what you see
Gördüklerinden ötürü üzülme
It’s true life has its miseries
Bu ıstırabın olduğu gerçek bir hayat
But one thing’s always worked for me
Fakat benim için tek şey işe yarar
Worry ends when faith begins
Endişe sona erer inanç başladığı anSöz: Sami Yusuf
Müzik: Sami Yusuf
Yapımcı Sami Yusuf

  Yüce Allah'a her türlü kötülüklere karşı sığınmak ve başımıza gelen bu kötülükler karşısında onun korumasını istemek için altın anahtar niteliğinde olan Felak Suresi'nin, Mekke eski imamı Abdurrahman El-Sudais'in içinize dokunacak güzel sesinden okunuşuna, Arapça metnine, Türkçe okunuşuna ve Türkçe mealine aşağıdan ulaşabilirsiniz.


Dinlemek İçin " Play " Tuşuna Basınız
Felak Suresi Arapça Metni
Felak Suresi'nin Türkçe Okunuşu ve Anlamı


Okunuşu:

1-Kul e'ûzü birabbilfelak.
2-Min şerri mâ halak.
3- Ve min şerri ğasikın izâ vekab.
4-Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad.
5-Ve min şerri hâsidin izâ hased.

Anlamı :

1.De ki: "Sığınırım şafağın Rabbine
2.yarattığının şerrinden
3.ve karanlığı çöktüğünde gecenin şerrinden
4.ve düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden
5.ve kıskandığında kıskananın şerrinden.

İslam
Yüce Allah'ın kullarına karşı olan merhameti ve sevgisini, en sahih kıssalardan olan aşağıdaki muhteşem yazıyla daha iyi anlayacağız.

Hazret-i Ömer Saadet Asrında şahit olduğu bir olayı anlatırken, bu hususta Efendimizin müjdesini bize de ulaştırıyor.

Bir savaş sonrasıydı. Esirler arasında çocuğundan ayrı düşmüş bir kadın da vardı. Kadıncağız çocuğuna olan özlemini gidermek için gördüğü her çocuğu kucaklıyor, bağrına basıyor ve emziriyordu.Resûlullah sallallâhu aleyhi vesellem çevresindekilere:

"Bu kadının kendi çocuğunu ateşe atacağına ihtimal veriyor musunuz? " diye sordu.

"Asla, atmaz" dediler.

Bunun üzerine Resûlullah sallallâhu aleyhi vesellem,

"İşte Allahu Teâlâ kullarına bu kadının yavrusuna olan şefkatinden daha merhametlidir." buyurdu. (Buhari, Edeb 19, Müslim, Tevbe 22.)


Yasin suresi'nin; kabe imamı Abdurrahman El-Sudais'in muhteşem sesinden okunuşuna, Arapça yazılışına, Türkçe okunuşuna ve Türkçe Mealine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

 Yasin Suresi'ni dinlemek için "Play" tuşuna basınız

Arapça Metni


Yasin Suresi'nin Türkçe Meali


 Bu sûre, ismini iki harften ibaret olan ilk âyetten almıştır. Mekke'de inmiştir. 83 (seksenüç) âyettir. Sûreye isim olarak verilen "yâsîn"in, genellikle "Ey insan!" manasına geldiği kabul edilir. Bununla kasdedilen, Hz. Peygamber'dir. Yâsîn sûresi Kur'an'ın kalbi kabul edilmiş ve müslümanlar arasında ayrı bir önem kazanmıştır. Fazileti hakkında hadisler vardır.

Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla.

1. Yâsîn,

2. Hikmet dolu Kur'an hakkı için,

3. Sen şüphesiz peygamberlerdensin.

4. Doğru yol üzerindesin.

5. (Bu Kur'an) üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir.

6. Ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir.

7. Andolsun ki onların çoğu gafletlerinin cezasını hak etmişlerdir. Çünkü onlar iman etmiyorlar.

8. Biz, onların boyunlarına halkalar geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmaktadır. Bu yüzden kafaları yukarı kalkıktır.

9. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık, artık göremezler.

10. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir, inanmazlar.

11. Sen ancak zikre (Kur'an'a) uyan ve görmeden Rahmân'dan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini, bir mağfiret ve güzel bir mükâfatla müjdele.

12. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Onların yaptıkları her işi, bıraktıkları her izi yazarız. Biz, her şeyi apaçık bir kitapta (levh-i mahfuz'da) sayıp yazmışızdır.

13. Onlara, şu şehir halkını misal getir: Hani onlara elçiler gelmişti.

14. İşte o zaman biz, onlara iki elçi göndermiştik. Onları yalanladılar. Bunun üzerine üçüncü bir elçi gönderdik. Onlar: Biz size gönderilmiş Allah elçileriyiz! dediler.

15. Elçilere dediler ki: Siz de ancak bizim gibi birer insansınız. Rahmân, herhangi bir şey indirmedi. Siz ancak yalan söylüyorsunuz.

16. (Elçiler) dediler ki: Rabbimiz biliyor; biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz.

17. "Bizim vazifemiz, açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir" dediler.

18. (Bunun üzerine onlar:) Doğrusu siz bize uğursuz geldiniz. Eğer bu işten vazgeçmezseniz, andolsun sizi taşlarız. Ve bizden size mutlaka fena bir kötülük dokunur, dediler.

19. Elçiler şöyle cevap verdi: Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. Size nasihat ediliyorsa bu uğursuzluk mudur? Bilakis, siz aşırı giden bir milletsiniz.

20. Derken şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi. "Ey kavmim! dedi, bu elçilere uyunuz!"

21. "Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tâbi olun, çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir."

22. "Bana ne olmuş ki, beni yaratana ibadet etmeyecekmişim! Halbuki, hepiniz O'na döndürüleceksiniz."

23. "O'ndan başka tanrılar mı edineyim? O çok esirgeyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse onların (putların) şefâati bana hiçbir fayda vermez, beni kurtaramazlar."

24. "İşte o zaman ben apaçık bir sapıklığın içine gömülmüş olurum."

25. "Şüphesiz ben, Rabbinize inandım, beni dinleyin."

26. Ona: Cennete gir" denilince. "Keşke, dedi, kavmim bilseydi!"

27. "Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını !"

28. Biz ondan sonra, onun milletini helâk etmek için üzerlerine gökten herhangi bir ordu indirmedik ve indirecek de değildik.

29. (Onları helâk eden) korkunç sesten başka bir şey değildi. Birdenbire sönüverdiler.

30. Ne yazık şu kullara! Onlara bir peygamber gelmeyegörsün, ille de onunla alay etmeye kalkışırlar.

31. Müşrikler görmüyorlar mı ki, onlardan önce nice kavimler helâk ettik. Onlar tekrar dönüp de bunlara gelmezler.

32. Elbette onların hepsi (kıyamet gününde) karşımızda hazır bulunacaklar.

33. (Bu hususta) ölü toprak onlar için mühim bir delildir. Biz ona yağmurla hayat verdik ve ondan dane çıkardık. İşte onlar bundan yerler.

34. Biz, yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar fışkırttık.

35. Ta ki, onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yesinler. Hâla şükretmeyecekler mi?

36. Yerin bitirdiklerinden, insanların kendilerinden ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah'ı tesbih ve takdis ederim.

37. Gece de onlar için bir ibret alâmetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler.

38. Güneş, kendisi için belirlenen yerde akar (döner). İşte bu, azîz ve alîm olan Allah'ın takdiridir.

39. Ay için de birtakım menziller (yörüngeler) tayin ettik. Nihayet o, eğri hurma dalı gibi (hilâl) olur da geri döner.

40. Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzerler.

41. Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibrettir.

42. Onlar için, bunun gibi binecekleri başka şeyler de yarattık.

43. Dilesek onları suda boğarız. O zaman ne onların imdadına koşan olur, ne de onlar kurtarılırlar.

44. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalandırmamız müstesnadır.

45. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'tan korkun; umulur ki size merhamet olunur denildiğinde (aldırmazlar).

46. Onlara Rablerinin âyetlerinden bir âyet gelmeyedursun, ille de ondan yüz çevirmişlerdir.

47. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarfediniz, denildiğinde, kâfirler müminlere dediler ki: Allah'ın dilediği takdirde doyuracağı kimseleri biz mi doyuracağız? Siz gerçekten apaçık bir sapıklık içindesiniz.

48. Onlar: Eğer gerçekten doğru söylüyorsanız, bu tehdit ne zaman gerçekleşecektir? derler.

49. Onlar, birbirleriyle çekişip dururken kendilerini ansızın yakalayacak korkunç bir sesi bekliyorlar.

50. İşte o anda onlar ne bir vasiyyette bulunabilirler, ne de ailelerine dönebilirler.

51. Nihayet Sûr'a üfürülecek. Bir de bakarsın ki onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler.

52. (İşte o zaman:) Eyvah, eyvah! Bizi kabrimizden kim kaldırdı? Bu, Rahmân'ın vâdettiğidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler! derler.

53. Olan müthiş bir sesten ibarettir. Bunun üzerine onların hepsi hemen huzurumuzda hazır bulunurlar.

54. O gün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak yaptıklarınızın karşılığını alırsınız.

55. O gün cennetlikler, gerçekten nimetler içinde safa sürerler.

56. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar.

57. Orada onlar için her çeşit meyve vardır. Bütün arzuları yerine getirilir.

58. Onlara merhametli Rabb'in söylediği selam vardır.

59. "Ayrılın bir tarafa bugün, ey günahkârlar!"

60. "Ey Adem oğulları! Size şeytana tapmayın, çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır" demedim mi?

61. "Ve bana kulluk ediniz, doğru yol budur" demedim mi?

62. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Hâla akıl erdiremiyor musunuz?

63. İşte, bu size vâdedilen cehennemdir.

64. İnkârınız sebebiyle bugün oraya girin!

65. O gün onların ağızlarını mühürleriz; yaptıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder.

66. Dilesek onların gözlerini büsbütün kör ederdik. O zaman doğru yolu bulmaya koşuşurlar, ama nasıl göreceklerdi?

67. Eğer dilesek oldukları yerde onların şekillerini değiştirirdik de ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi ne de geri gelmeye!

68. Kime uzun ömür verirsek biz onun gelişmesini tersine çeviririz. Hiç düşünmüyorlar mı?

69. Biz ona (Peygamber'e) şiir öğretmedik. Zaten ona yaraşmazdı da. Onun söyledikleri, ancak Allah'tan gelmiş bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır.

70. Diri olanları uyarsın ve kâfirler cezayı hak etsinler diye.

71. Görmüyorlar mı ki, biz kudretimizin eseri olmak üzere onlar için birçok hayvan yarattık. Bu sayede onlar bunlara sahip olmuşlardır.

72. Bu hayvanları onların emrine verdik. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler.

73. Bu hayvanlarda onlar için nice faydalar ve içilecek sütler vardır. Hâla şükretmezler mi?

74. Onlar, yardım göreceklerini umarak Allah'tan başka ilâhlar edindiler.

75. Halbuki ilâhların onlara yardım etmeye güçleri yetmez. Aksine kendileri bunlar için yardıma hazır askerlerdir.

76. (Resûlüm!) O halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Kuşkusuz biz, onların gizlemekte olduklarını da, açığa vurduklarını da biliyoruz.

77. İnsan görmez mi ki, biz onu meniden yarattık. Bir de bakıyorsun ki, apaçık düşman kesilmiş.

78. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı misal getirmeye kalkışıyor ve: "Şu çürümüş kemikleri kim diriltecek?" diyor.

79. De ki: Onları ilk defa yaratmış olan diriltecek. Çünkü O, her türlü yaratmayı gayet iyi bilir.

80. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran O'dur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz.

81. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet! Elbette kadirdir. O, her şeyi hakkıyla bilen yaratıcıdır.

82. Bir şey yaratmak istediği zaman Onun yaptığı "Ol" demekten ibarettir. Hemen oluverir.

83. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir! Siz de O'na döneceksiniz.

Yasin Suresi'nin Latince (Türkçe) Okunuşu


Bismillahirrahmanirrahim.

1. Yasin
2. Vel kur’anil hakiym
3. İnneke le minel murseliyn
4. Ala sıratım müstekıym
5. Tenziylel aziyzir rahıym
6. Li tünzira kavmem ma ünzira abaühüm fehüm ğafilun
7. Le kad hakkal kavlü ala ekserihim fehüm la yü’minun
8. İnna cealna fı a’nakıhim ağlalen fe hiye ilel ezkani fehüm mukmehun
9. Ve cealna mim beyni eydihim seddev ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fehüm la yübsırun
10. Ve sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü’minun
11. İnnema tünziru menittebeaz zikra ve haşiyer rahmane bil ğayb fe beşşirhü bi mağfirativ ve ecrin kerım
12. İnna nahnü nuhyil mevta ve nektübü ma kaddemu ve asarahüm ve külle şey’in ahsaynahü fı imamim mübiyn
13. Vadrib lehüm meselen ashabel karyeh iz caehel murselun
14. İz erselna ileyhimüsneyni fe kezzebuhüma fe azzezna bi salisin fe kalu inna ileyküm murselun
15. Kalu ma entüm illa beşerum mislüna ve ma enzeler rahmanü min şey’in in entüm illa tekzibun
16. Kalu rabbüna ya’lemü inna ileyküm le murselun
17. Ve ma aleyna illel belağul mübın
18. Kalu inna tetayyarna biküm leil lem tentehu le nercümenneküm ve le yemessenneküm minna azabün eliym
19. Kalu tairuküm meaküm ein zükkirtüm bel entüm kavmüm müsrifun
20. Ve cae min aksal medıneti racülüy yes’a kale ya kavmittebiul murseliyn
21. İttebiu mel la yes’elüküm ecrav vehüm mühtedun
22. Ve ma liye la a’büdüllezı fetaranı ve ileyhi türceun
23. E ettehızü min dunihı aliheten iy yüridnir rahmanü bi durril la tuğni annı şefaatühüm şey’ev ve la yünkızun
24. İnnı izel le fı dalalim mübın
25. İnnı amentü bi rabbiküm fesmeun
26. Kıyledhulil cenneh kale ya leyte kavmı ya’lemun
27. Bima ğafera lı rabbı ve cealenı minel mükramiyn
28. Ve ma enzelna ala kavmihı mim ba’dihı min cündim mines semai ve ma künna münziliyn
29. İn kanet illa sayhatev vahıdeten fe iza hüm hamidun
30. Ya hasraten alel ıbad ma yetiyhim mir rasulin illa kanu bihı yestehziun
31. Elem yerav kem ehlekna kablehüm minel kuruni ennehüm ileyhim la yarciun
32. Ve in küllül lemma cemiy’ul ledeyna muhdarun
33. Ve ayetül lehümül erdul meyteh ahyeynaha ve ahracna minha habben feminhü ye’külun
34. Ve cealna fiyha cennatim min nahıyliv ve a’nabiv ve feccerna fiyha minel uyun
35. Li ye’külu min semerihı ve ma amilethü eydiyhim efela yeşkürun
36. Sübhanellezı halekal ezvace külleha mimma tümbitül erdu ve min enfüsihim ve mimma la ya’lemun
37. Ve ayetül lehümül leyl neslehu minhün nehara fe iza hüm muslimun
38. Veş şemsü tecrı li müstekarril leha zalike takdiyrul aziyzil aliym
39. Vel kamera kaddernahü menazile hatta ade kel urcunil kadiym
40. Leşşemsü yembeğıy leha en tüdrikel kamera velel leylü sabikun nehar ve küllün fı felekiy yesbehun
41. Ve ayetül lehüm enna hamelna zürriyyetehüm fil fülkil meşhun
42. Ve halakna lehüm mim mislihı ma yarkebun
43. Ve in neşe’ nuğrıkküm fela sariyha lehüm velahüm yünkazun
44. İlla rahmetem minna ve metaan ila hıyn
45. Ve iza kıyle lehümütteku ma beyne eydıküm ve ma halfeküm lealleküm türhamun
46. Ve ma te’tiyhim min ayetim min ayati rabbihim illa kanu anha mu’ridıyn
47. Ve iza kıyle lehüm enfiku mimma razekakümüllahü kalelleziyne keferu lilleziyne amenu e nut’ımü mel lev yeşaüllahü at’amehu in entüm illa fı dalalim mübın
48. Ve yekulune meta hazel va’dü in küntüm sadikıyn
49. Ma yenzurune illa sayhatev vahıdeten te’huzühüm vehüm yehıssımun
50. Fela yestetıy’une tevsıyetev ve la ila ehlihim yarciun
51. Ve nüfiha fis suri fe iza hüm minel ecdasi ila rabbihim yensilun
52. Kalu ya veylena mem beasena mim merkadina haza ma veader rahmanü ve sadekal murselun
53. İn kanet illa sayhatev vahıdeten feiza hüm cemiy’ul ledeyna muhdarun
54. Fel yevme la tuzlemü nefsün şey’ev vela tüczevne illa ma küntüm ta’melun
55. İnne ashabel cennetil yevme fı şüğulin fakihun
56. Hüm ve ezvacühüm fı zılalın alel eraiki müttekiun
57. Lehüm fiyha fakihetüv ve lehüm ma yeddeun
58. Selamün kavlem mir rabbir rahıym
59. Vemtazül yevme eyyühel mücrimun
60. Elem a’hed ileyküm ya benı ademe el la ta’büdüş şeytan innehu leküm adüvvüm mübiyn
61. Ve enı’büduni haza sıratum müstekıym
62. Ve lekad edalle minküm cibillen kesiyra efelem tekunu ta’kılun
63. Hazihı cehennemülletı küntüm tuadun
64. Islevhel yevme bima küntüm tekfürun
65. El yevme nahtimü ala efvahihim ve tükellimüna eydıhim ve teşhedü ercülühüm bima kanu yeksibun
66. Velev neşaü letamesna ala a’yünihim festebekus sırata fe enna yübsırun
67. Velev neşaü le mesahnahüm ala mekanetihim femestetau mudiyyev ve la yarciun
68. Ve men nüammirhü nünekkishü fil halk efela ya’kılun
69. Ve ma alemnahüş şı’ra ve ma yembeğıy leh in hüve illa zikruv ve kur’anüm mübiyn
70. Li yünzira men kane hayyave ve yehıkkal kavlü alel kafirın
71. E ve lem yerav enna halakna lehüm mimma amilet eydına en’amen fehüm leha malikun
72. Ve zellelnaha lehüm fe minha rakubühüm ve minha ye’külun
73. Ve lehüm fiyha menafiu ve meşarib efela yeşkürun
74. Vettehazu min dunillahi alihetel leallehüm yünsarun
75. La yestetıy’une nasrahüm vehüm lehüm cündüm muhdarun
76. Fela yahzünke kavlühüm inna na’lemü ma yüsirrune ve ma yu’linun
77. Evelem yeral insanü enna halaknahü min nutfetin fe iza hüve hasıymün mübın
78. Ve darabe lena meselev ve nesiye halkah kale mey yuhyil ızame ve hiye ramım
79. Kul yuhyıhellezı enşeeha evvele merrah ve hüve bi külli halkın alım
80. Ellezı ceale leküm mineş şeceril ahdari naran fe iza entüm minhü tukıdun
81. Eveleysellezı halekas semavati vel erda bi kadirin ala ey yahlüka mislehüm bela ve hüvel hallakul alım
82. İnnema emruhu iza erade şey’en ey yekule lehu kün fe yekun
83. Fe sübhanellezı bi yedihı melekutü külli şey’iv ve ileyhi türceun

 Yaşadığımız dünya düzeninde biz müslümanların ibadetlerini eksiksiz yapması, Peygamber efendimiz'in (sav) küçük kıyamet alametlerinde belirtiği gibi zor bir durum olmaya başlamıştır. Şu Hadis-i Şerifte; " Ortalık bozulacak, dine uymak avuçta ateş tutmak gibi zor olacak. " [Hâkim] şeklinde bu durum özetlenmiştir. Bu Hadis-i Şeriften anlayacağımız gibi, İslamı gerektiği gibi yaşamak, kıyamete doğru iyice zorlaşacaktır. 

 Aslında günümüzde bu hadis-i şerifin izlerine rastlamak o kadar da zor değil. Çevremize şöyle bir dönüp baktığımızda, birazdan aşağıda yazacağım ibadetleri geçtik, neredeyse 5 vakit namaz kılan kişilere rastgelmek bile zorlaşmıştır. Bu durum, yüzyıllarca müslüman ülkelerde hükümdarlık sürmüş, Peygamber efendimiz'in haber verdiği " mübarek ordu " ve mübarek kumandan " gibi övgülere nail olmuş bir imparatorluğun evlatlarının utanç kaynağı olmalıdır. Kendimizi bir sorguya çekmek, sarsılıp kendimize gelmek, nereden geldiğimizi unutmamak için herkes elini taşın altına sokmalıdır. Bugünlerde dinini yaşamaya çalışanlara cumhuriyet düşmanları, rejimi değiştirmeye çalışan vatan hainleri gibi yakıştırmalar yapılması, aslında ülkemizdeki tüm kardeşlermizin bilinçaltlarıyla ne kadar oynandığı, tarih bilinçlerinin ne kadar yok edilmeye çalışıldığının bir göstergesidir. İnşaallah bu durum, tüm kardeşlerimizin yine kendi iradeleriyle zamanı geldiğinde bir son bulacaktır.

 Peki bir müslümanın gün içinde Rabbimiz tarafından belirtilen farz ibadetler haricinde ne gibi ibadetler yapması gerekir. Aşağıda yazacağımız ibadetlerin bazıları farz ibadetler olması haricinde çoğunluğu sünnettir. Bu sünnet ibadetlerin hepsini yapmak şart değildir, fakat bunlara ne kadar uymaya çalışırsak ve bu ibadetleri yapmak için kendimizi zorlarsak, o kadar imanımız kuvvetlenir ve bu ibadetler bizelere kolay gibi gelmeye başlar. İşte müslümanların birgün içinde yapmaya çalışması ve özen göstermesi gereken bazı sünnet ibadet alternatifleri sıralanmıştır.

Günlük İbadetler

1-Beş vakit namazı vaktinde cemaatle eda etmek.

2-Kuran’dan bir cüz okumak.

3-Gecenin bir kısmını ibadetle ihya etmek.

4-Rasulullah Efendimizin haber verdiği sabah-akşam zikrine devam etmek.

5-İşrak , kuşluk ve evvabin namazını kılmak.

6-Azda olsa günlük sadaka vermeye çalışmak.

7-Her an abdestli olmak.

8-Her işin başında niyeti tashih edip tefekkür ederek almak.

9-Azaları (özellikle dili gıybetten ve gözü harama bakmaktan) haramdan korumak.

10-Alınan evrad ve ezkara devam etmek.

11-Evden çıkarken hergün rızkının helal olması için Rabbine dua etmeli.

12-Gözün gördüğü her şeye ibretle bakabilmeli.

13-Ailesinden mesul olduğunu bilip kısa bile olsa evinde hayırlı sohbet meclisi oluşturmalı.

14-Günlük nefsinin muhasebesini yatağına yatınca yapmak.

15-Yatağına dualarla ve abdestli olarak girmeli.

16-Günlük takip ettiği basın ve yayına dikkat etmeli.

17-Televizyonun mudır yayınlarıyla gözlerini kirletmemeli , vaktini zayi etmemeli.

18-Her türlü taharete riayet etmek.Temizlikte itinalı olmak.

19-Güneş batarken o günün lehine mi , aleyhine mi şahit olacağı düşüncesiyle yarına daha riayetkar olmalı.

Haftalık İbadetler

1-Cuma günleri Kehf suresi okumayı adet edinmeli

2-Cuma namazlarına özel hazırlık yaparak mü’minleri bayramı şuurunu kalbinde hissetmeli.

3-Haftalık dini sohbetleri aksatmamalı.

4-Yakın akraba ve arkadaşları ile irtibat sağlamalı.

5-Pazartesi – Perşembe günleri oruç tutmaya gayret etmeli.

6-Haftanın belli bir günü nefsini hesaba çekmek için nefsiyle baş başa kalmalı.

7-Haftalık tesbit edilen bir kitaptan belli bölümler okunmalı.(Akaid , Fıkıh , Hadis , Tefsir , İslam Tarihi )

8-Meclisi huzur veren hâl ehli bir zât ziyaret edilip duası alınmalı ahalinden ve ilminden istifade edilmeli.


Aşağıdaki alıntı olarak yayınladığım yazıda biz gençler için gereçekten altın değerinde olan öğütler sıralanmış bir vaziyette bizlere sunuluyor. Sonuna kadar lütfen atlamadan her maddeyi düşüne düşüne okuyun. Ve herkesin yararlanması için bu yazıyı çokca paylaşın, çevrenizdekilere okutun. Selam ve dua ile kalın..


“...sizden önce kendilerine kitap verilenlere de,size de Allah’dan korkun diye emrettik...” (en-Nisa,131)

Salatü selam kulu ve Resulü olan, söyle buyuran Hz.Muhammed(s.a.v)’in üzerine olsun:

قال النبى صلى الله عليه وسلم : أوصيكم بتقوالله عزوجل والسمع والطاعة.

“Aziz ve Celil olan Allah’dan korkmanızı ve Ona itaat etmenizi tavsiye ederim.” 

 Allah ‘dan korkmak(takva),emirlerine sarılmak ve nehiylerinden kaçınmak suretiyle O’na itaat etmektir.Bu, dünya ve Ahiret seadetini kazandırır.

 Bu İslamiyete dair,ibadetler,muamelat,ahlak,edepler ve diğer yaşamla alakalı çeşitli konularla ilgili kiymetli vasiyetleri, zikir için faydalı olanları öğrenmeye düşkün Müslüman gençlere takdim ediyoruz.Öğüt, nasihat müminlere fayda verir.Onları okuyan veya dinleyenlere Allah’ın onunla faydalandırmasını ve müellifine,yazanına,neşredenine ve onlarla amel edenlerin ecir ve sevabını çoğaltmasını umarak takdim ediyoruz.O(Allah) bize kafidir,ne güzel vekildir.

Bunlar şunlardır:

1. Allah Teala için niyetinde ihlaslı ol. Sözünde ve amelinde riyadan sakın!

2. Bütün söz,fiil ve ahlakında Muhammet(s.a.v)’in sünnetine uy !

3. Allah’dan kork. Bütün emirlerini yapmaya ve bütün nehiylerini terk etmeye azmet.

4. Allahu Tealaya nasuh tevbesi yap. İstiğfarı çoğalt.

5. Her halinde Allahu Tealanın seni gördüğünü, işittiğini, içinden geçirdiklerini bildiğini düşün.

6. Allahu Tealaya, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, Ahiret gününe ve hayırlısı ve şerlisiyle kadere iman et !

7. Başkasını kör taklit ile taklit etme. Fikirsiz asalak olma !

8. Hayırlı işlerde öncü ol ki, ecir kazanasın ve onda seni takip edenlerin de sevabına nail olasın.

9. “Riyazu’s-Sâlihîn” adlı Hadis Kitabını edin ve onu nefsine ve ailene oku ! ve ibn-i Kayyim’in “Zâdü’l-Meâd” adlı kitabını da edin !

10. Devamlı abdestli ol ve yeni abdest al. Devamlı hadesten ve necasetten taharet üzere ol !

11. Özellikle yatsı ve sabah namazları olmak üzere, namazları camide ve cemaatle, ilk vaktinde eda etmeye devam et!

12. Kendine ve Müslümanlara eza vermemek için soğan sarımsak gibi kötü kokusu olanları yeme ve sigara içme!

13. Cemaat sevabını elde etmen için, hakkını vererek Cemaatle namaz kılmaya devam et.

14. Farz olan Zekatı tastamam ver. Eksik verme !

15. Cuma namazına erken gitmeye gayret et. İkinci ezana kadar gecikmekten sakın ! Değilse günahkar olursun.

16. Ramazan orucunu inanarak ve sevabını Allah’dan umarak tut ki,senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlasın.

17. Şer’i bir özür olmaksızın Ramazan orucundan bir gün bile oruç yemekten sakın ki böyle olursa günahkar olursun.

18. Ramazan gecelerini ihya et. Özellikle kadir gecesini ki o gecenin kadrine, bereketine inanarak ve geçmiş günahlarının bağışlanacağını umarak ihya et.

19. Güç yetirdiğinde Hacc ve Umre yapmaya koş. Geciktirmekten sakın !

20. Kur’ânı manasını düşüne düşüne oku. Rabbinin huzurunda senin lehinde bir delil olması ve kıyamet gününde sana şefaatçi olması için Kur’anın emrine sarıl ve nehyinden de kaçın !

21. Gizlide ve açıkta, ayakta ve oturarak ve yanın üzere yatar olduğun halde zikrullahı çokça yapmaya devam et. Gafletten sakın !

22. Zikir meclislerinde hazır bulun. Muhakkak ki orası Cennet bahçelerindendir.

23. Gözünü haram olanlara bakmaktan ve serbest bırakmaktan sakın! Muhakkak ki bakış,şeytanın oklarından zehirli bir oktur.

24. Elbiseni topuklarının altına kadar uzatma ve kibirli yürüme!

25. İpek elbise giyme ve altın takı takma! Bu ikisi erkeklere haramdır.

26. Kadınlara benzemeye çalışma! Hanımının da erkeklere benzemesine müsaade etme !

27. Peygamber efendimizin şu hadisine uyarak sakalını bırak: "Bıyıkları kısaltınız.Sakalları bırakınız." (buhari ve müslim rivayet etmiştir)

28. Helal yemeye ve helal olanları içmeye dikkat et ki,duan müstecab olsun !

29. Yemek yerken ve içerken besmele çek. Bitirdiğinde de elhamdülillah de !

30. Sağ elinle ye ve sağ elinle iç!Sağ elinle al ve sağ elinle ver !

31. Zulmetmekten sakın!Muhakkak ki zulüm,kıyamet gününün karanlıklarındandır.

32. Müslüman olmayanlarla arkadaşlık etme!Yemeğini de müttaki olanlardan başkası yemesin!

33. Rüşvet almak,vermek ve aracı olmaktan sakın!Muhakkak ki onu işleyen mel’undur.

34. Allah’ı gazaplandıracak şekilde insanların hoşnut olmasını isteme ki, sonra Allah’ın gazabına uğrarsın.

35. Her meşru işlerde yöneticilerine tabi ol.Onların ıslahı için dua et!

36. Yalancı şahitlik yapmaktan sakın!Hak olan şahitliği de gizleme!”Kim hak olan şahitliği gizlerse,Şüphesiz ki O kalbi günahkardır.Allah her ne yaparsanız,onu bilendir.”(Bakara,283)

37. “Maruf olanı emret.Münkerden de nehyet.Sana gelen musibetlere de sabret.”(lokman,17) Maruf:Allah ve Resulünün emrettikleridir.Münker ise:Allah ve Resulünün nehyettikleridir.

38. Küçük olsun büyük olsun haram kılınanların tamamını terk et.Allahu Teala’ya isyan etme ve Allah’a isyan da kimseye yardımcı olma!

39. Gazaplanmaktan sakın!

40. Zina fiiline yaklaşma! Kur’anda Allahu Teala: "ve zinaya yaklaşmayın.Muhakkak ki o(zina),fuhşiyettir ve kötü bir yoldur." buyurmuştur.(el-isra,32)

41. Anne-babana iyilik yapmanı tavsiye ederim.Onlara eza,sıkıntı vermekten sakın!

42. Sılay-ı rahim yapmanı tavsiye ederim. Akrabanla ilişkini(sılay-ı rahimi)kesmekten sakın!

43. Komşuna iyilik yap.Onlara eziyet etme! Onlardan gelen sıkıntılara tahammül et.

44. Allah rızası için din kardeşlerini ve salihleri ziyaret etmeyi çoğalt.

45. Allah için sev.Allah için buğzet. Muhakkak ki böyle yapmak imanın kulplarından en sağlam olanıdır.

46. Salihler ile oturmanı tavsiye ederim. Kötü kimseler ile oturmaktan sakın!

47. Müslümanların ihtiyaçlarını gidermeye gayretli ol.Onların sevinmelerine,mutlu olmalarına çalış!

48. Sana rıfk,hilim ve sukuneti tavsiye ederim. Sert,katı davranmaktan ve acelecilikten sakın!

49. Konuşmakta olanın sözünü kesme! Sana iyi bir dinleyici olmanı tavsiye ederim.

50. Tanıdığın olsun, tanımadığın olsun selamı yaygınlaştır.

51. Sünnet olan selam sözüyle, selamlaş. O, " es-selamü aleyküm " sözündür. Sadece el ve baş işareti ile yetinme !

52. Hiçbir kimseye küfür etme ve kötü lakap takma !

53. Hayvanlara ve cansız varlıklara bile olsa, hiçbir kimseye lanet etme !

54. İnsanlara zina iftirasında bulunmaktan ve namuslarına itham etmekten sakın! Muhakkak ki bu,büyük günahlardandır.

55. Nemimeden sakın! Bu(nemime), insanların arasını bozmak için laf taşımaktır.

56. Gıybetten sakın! Bu (gıybet), din kardeşinin hoşuna gitmeyecek şeyi onun gıyabında konuşmandır.

57. Hiçbir müslümanı korkutma ve eziyet etme !

58. İnsanların arasını düzeltmeni tavsiye ederim. Muhakkak ki ıslah etmek, amellerin en efdalidir.

59. Ya hayır konuş, ya da sus!

60. Doğru sözlü ol, yalan konuşma!Muhakkak ki yalan,fasıklığa götürür. Fasıklık da Cehenneme götürür.

61. İki yüzlü olma! Şunlara bir yüzle, bunlara başka bir yüzle gelme !

62. Allah’dan başkasının adını vererek yemin etme. Doğru bile olsa çok yemin etme !

63. Kimseyi küçümseme! Muhakkak ki takvadan başka, kimsenin başkalarına karşı bir üstünlüğü yoktur.

64. Kahinlere, falcılara, sihir yapanlara gitme ve onları doğrulama!

65. İnsan ve hayvan resmi yapma! Muhakkak ki Kıyamet günü insanlar içerisinde azabı en çetin olanlar,resim yapanlardır.

66. Evinde, ruh taşıyan varlıkların resmini bulundurma! Yoksa meleklerin, evine girmesinden mahrum kalırsın.

67. Aksıran ve “elhamdü lillah” diyen birine “yerhamükellah” diye teşmit et.

68. Islık çalmak ve el çırpmaktan sakın! ( Islık Çalmak Hakkında Bakınız )

69. İşlediğin her günahtan dolayı hemen tevbe et ve günahın peşinden iyilik yap ki,günahını silsin. İşleri yarına bırakmaktan (yarın yaparım yarın, demekten) sakın !

70. Allahu Tealanın affına ve rahmetinden ümitvar ol. Allah’a güzel zanda bulun.

71. Allahu Tealanın azabından korku içinde ol ve cezasından emin olma!

72. Musibet ,bela geldiğinde sabırlı ol ve bolluk,rahatlık anında da şükür halinde ol !

73. Öldükten sonra sevabı sana kalacak salih amelleri çokça işle. Mescid bina etmek,ilmi yaymak gibi.

74. Allah’dan Cennetini iste ve Cehennemden O’na sığın !

75. Resulüllah (s.a.v)’e salatü selam getirmeyi çoğalt ! Hesap gününe kadar, Allah’ın salatü selamı O’nun, ehl-i beytinin ve sahabesinin hepsinin üzerine daim olsun! Amin.

(Alıntıdır)


Son olarak Nureddin Yıldız hocanın şu videosunu izlemenizi tavsiye ederiz;


Author Name

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *