Ekim 2013

namazda türkçe dua edilirmi

Soru: Namazdan Sonra Türkçe Dua Etmenin Hükmü Nedir ?

Namazda Ettehiyyatu Suresinden ve sünnette mevcut olan duadan sonra Türkçe ya da herhangi bir dille dua etmemiz mümkün müdür? Kur'an'da bulunan, fakat sünnette bulunmayan bir dua ile dua etmemiz mümkün müdür?

Namaz kılan biri, Arapça dua etmeyi biliyorsa Türkçe ya da başka herhangi bir dil ile dua etmesi caiz değildir. Fakat namaz kılan biri, Arapça dua etmeyi bilmiyorsa, bu durumda Türkçe ya da kendi bildiği herhangi bir dille dua etmesinde bir engel yoktur. Bununla yanı sıra, duaların Arapça olarak okunuşunu öğrenmesi gerekir.

Namaz dışında herhangi bir zamanda Arapçadan başka bir dille dua etmeye gelince, bunda bir sakınca sözkonusu değildir. Özellikle de kalben daha hazır bir hale gelecekse, bunda bir yanlış yoktur.

"Arapça ve Arapça olmayan bir dille duâ etmek câizdir. Allah Teâlâ, duâ edenin kastını ve muradını en iyi bilir. Duâ eden kimse, dilini düzeltemezse, Allah Teâlâ farklı dillerde olmasına ve farklı ihtiyaçlarını arz etmelerine rağmen seslerin gürültü ve çığlıklarını en iyi bilir." (Mecmû'u'l-Fetâvâ; c: 22, s: 488-489)

tolstoy muhammed kitabı
 Ünlü Rus yazar Lev Nikolayeviç Tolstoy'un Hz. Muhammed (sav) hakkında yazdığı gizlenen kitabını İslam Ahengi aracılığıyla indirebilirsiniz. Tolstoy'un samimi bir şekilde İslam peygamberini yücelten kitabını "Muhammed" indirmek için sayfanın altına yorum yapmanız yeterlidir. E-kitap rar şifresi kısa bir süre içerisinde mail adresinize gönderilecektir.

Link yenilenmiştir. Herkese açık bir şekilde kitaba aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

 Lev Nikolayeviç Tolstoy - Hz. Muhammed İndirmek İçin Tıklayın 

 Değerli okuyucular. "Ateist ve Agnostik Tezleri Çürüyor" adıyla başlattığımız, birçok ateist ve agnostik forumlardan derlediğim ve üzerinde hatırı sayılır bir emek harcayarak yazdığımız yazı dizisine uzun bir ara vermiştim. Yakın zamanda İslam Ahengi tekrardan yayınlarına başladı. Bununla birlikte bu yazı dizisine büyük önem vermemden dolayı şuan tekrar çalışmalara başladım. İnşaallah yakın zamanda sağ bölümde gördüğünüz konu başlıklarından ulaşacağınız "Ateist ve Agnostik Tezleri Çürüyor" kategorisinden ulaşacağınız yazı dizimizde güncel konulara ulaşabileceksiniz. Selametle kalın..

bir kimse kendi bilgisi ile fetva verebilirmi

Soru: Bir Kimse Kendi Bilgisi ile Fetva Verebilir mi ?

 Bir dostunuz akrabanız ya da herhangi biri, size bir dini bir konuda soru sorduğu zaman, siz de o sorunun cevabını okuduğunuz bir güvenilir kitaptan veya dinlediğiniz bir güvenilir hocanın fetvasında veya izlediğiniz bir programdaki güvenilir konuşmacıdan biliyorsanız, bu durumda size sorulan sorunun dini hükmünü ona söylemeniz gerekir. Çünkü siz, o dini hükmü yukarıda sıraladığımız yada benzer güvenilir yollarla öğrendikten sonra size sorulduğu zaman sorunun dini hükmünü söylemeniz gerekir.

maaşların zekatı nasıl verilir
Soru

Aylıkların ve maaşların zekatı nasıl verilir ? 


Cevap
 Bu konuda yapılacak en doğru şey, alınan ilk maaş ya da aylığınız, bir yılı tamamladığı zaman kalan paranın tamamının zekâtını vermektir.Bir yılı tamamlanan maaşın zekâtı o yıl içinde verilmiş olur, tamamlanmayanın zekâtı da önceden verilmiş olur. Zekâtın önceden verilmesinde bir şey gerekmez. Bu her ayın tek tek gözetilmesinden daha kolaydır bir hadisedir. Fakat her ayın maaşını ya da aylığını daha ikinci ay gelmeden harcar bitirirse, ona zekât düşmez. Çünkü bir malda zekâtın farz olmasının şartlarından birisi o malın üzerinden bir tam senenin geçmesidir.

olum icin hazirmisin
 Ölüm için hazır mısınız? Daha doğrusu ölümle yüzleşmeye hazır mıyız? Son zamanlarda beğenerek takip ettiğim ve modern düşüncelerle müstakbel dinimiz İslami Hristiyan ve Yahudilere anlatmaya çalışan Halid Yasin hocanın konuşması kendimizle yüzleşmemizi sağlıyor.

 Kur'an diyorki; Siz devamlı dünyevi işlerle meşgulsünüz. Para, mal, mülk biriktirmekle ve bunları hesaplamakla. Kariyerinizi, paranızı, mesleğinizi, varlıklarınızı geliştirmekle. Ta ki kabirlere girene kadar.

 Sami Yusuf'un resmi internet sitesi Sami Yusuf Official'in verdiği bilgiye göre yakın zamanda Salaam albümünün 3. video klibi ekranlarda dönmeye başlayacak. Söz, müzik ve bestesinin Sami Yusuf'a ait olduğu parçanın teaser videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz. Klibin tamamı yayınlanır yayınlanmaz İslam Ahengi'nden izleyebilirsiniz.

Sami Yusuf - Happiness Live konser video klibi

 

 Rad Suresi Kuran-ı Kerim'in 13. Suresi olup 43 ayetten oluşmaktadır. Rad Suresi, ismini 13. ayette geçen ve Türkçe anlamı "gök gürültüsü" olan "Ra'd" kelimesinden almıştır. Rad Suresinin Mekke eski imamı Abdurrahman El-Sudais'in içinize dokunacak güzel sesinden okunuşuna, Arapça metnine, Türkçe okunuşuna ve Türkçe mealine aşağıdan ulaşabilirsiniz..


(Dinlemek İçin "Play" Tuşuna Basınız)

Rad Suresinin Türkçe Okunuşu ve Anlamı


Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim
1.    Elif lam mım ra tilke ayatül kitab vellezı ünzile ileyke mir rabbikel hakku ve lakinne ekseran nasi la yü'minun  
2.    Allahüllezı rafeas semavati bi ğayri amedin teravneha sümmesteva alel arşi ve sehharaş şemse vel kamer yüdebbirul emra yüfassılül ayati lealleküm bi likai rabbiküm tukınun  
3.    Ve hüvellezı meddel erda ve ceale fıha ravasiye ve enhara ve min küllis semerati ceale fıha zevceynisneyni yuğşil leylen nehar inne fı zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun  
4.    Ve fil erdı kıtaum mütecaviratüv ve cennatüm min a'nabiv ve zer'uv ve nehıylün sınvanüv ve ğayru sınvaniy yüska bi maiv vahıdiv ve nüfaddılü ba'daha ala ba'dın fil ükül inne fı zalike le ayatil li kavmiy ya'kılun  
5.    Ve in ta'ceb fe acabün kavlühüm e iza künna türaben e inna le fı halkın cedıd ülaikellezıne keferu bi rabbihim ve ülaikel ağlalü fı a'nakıhim ve ülaike ashabün nar hüm fıha halidun  
6.    Ve yesta'ciluneke bis seyyieti kablel haseneti ve kad halet min kablihimül mesülat ve inne rabbeke lezu mağfiratil linnasi ala zulmihim ve inne rabbeke le şedıdül ıkab  
7.    Ve yekulüllezıne keferu lev la ünzile aleyhi ayetüm mir rabbih innema ente münziruv ve likülli kavmin had  
8.    Allahü ya'lemü ma tahmilü küllü ünsa ve ma teğıydul erhamü ve ma tezdad ve küllü şey'in ındehu bi mıkdar  
9.    Alimül ğaybi vaş şehadetil kebırul müteal  
10.    Sevaüm minküm men eserral kavle ve men cehera bihı ve men hüve müstahfim bil leyli ve saribüm bin nehar  
11.    Lehu müakkıbatüm mim beyni yedeyhi ve min halfihı yüğayyiru ma bi kavmin hatta yüğayyiru ma bi enfüsihim ve iza eradellahü bi kavmin suen fe la meradde leh ve ma lehüm min dunihı mev val  
12.    Hüvellezı yürıkümül berka havfev ve tameav ve yanşlüs sehabes sikal  
13.    Ve yüsebbihur ra'dü bi hamdihı vel melaiketü min hıyfetih ve yürsilüs savaıka fe yüsıybü biha mey yeşaü ve hüm yücadilune fillah ve hüve şedıdül mihal  
14.    Lehu da'vetül hakk vellezıne yed'une min dunihı la yestecıbune lehüm bi şey'in illa ke basitı keffeyhi ilel mai li yeblüğa fahü ve ma hüve bi baliğıh ve ma düaül kafirıne illa fı dalal  
15.    Ve lillahi yescüdü men fis semavati vel ard tav'av ve kerhev ve zılalühüm bil ğudüvvi vel asal  
16.    Kul mer rabbüs semavati vel erdı kulillah kul e fettehaztüm min dunihı evliyae la yemlikune li enfüsihim nef'av ve la darra kul hel yestevil a'ma vel besıyru em hel testeviz zulümanüt ven nur em cealu lillahi şürakae haleku ke halkıhı fe teşabehel halku aleyhim kulillahü haliku külli şey'iv ve hüvel vahıdül kahhar  
17.    Enzele mines semai maen fe salet evdiyetüm bi kaderiha fahtemeles seylü zebeder rabiya ve mimma yukıdune aleyhi fin naribtiğae hılyetin ev metaın zebedüm mislüh kezalike yadribüllahül hakka vel batıl fe emmez zebedü fe yehebü cüfaa ve emma ma yenfeun nase fe yemküsü fil ard kezalike yadribüllahül emsal  
18.    Lillezınestecabu li rabbihimül husna vellezıne lem yestecıbu lehu lev enne lehüm ma fil erdı cemıav ve mislehu meahu leftedev bih ülaike lehüm suül hısabi ve me'vahüm cehennem ve bi'sel mihad(15. Ayet secde ayetidir.)  
19.    E fe mey ya'lemü ennema ünzile ileyke mir rabbikel hakku ke men hüve a'ma innema yetezekkeru ülül elbab  
20.    Ellezıne yufune bi ahdillahi ve la yenkudunel mısak  
21.    Vellezıne yesılune ma emerallahü bihı ey yusale ve yahşevne rabbehüm ve yehafune suel hısab  
22.    Vellezıne saberubtiğae vechi rabbihim ve ekamus salate ve enfeku mimma razaknahüm sirrav ve alaniyetev ve yedraune bil hasenetis seyyiete ülaike lehüm ukbed dar  
23.    Cennatü adniy yedhuluneha ve men saleha min abaihim ve ezvacihim ve zürriyyatihim vel melaiketü yedhulune aleyhim min külli bab  
24.    Selamün alayküm bima sabertüm fe nı'me usbed dar  
25.    Vellezıne yenkudune ahdellahi min ba'di mısakıhı ve yaktaune ma emarallahü bihı ey yusale ve yüfidune fil erdı ülaike lehümül la'netü ve lehüm suüd dar  
26.    Allahü yebsütur rizka li mey yeşaü ve yakdir ve ferihu bil hayatid dünya ve mel hayatüd dünya fil ahırati illa meta'  
27.    Ve yekulüllezıne keferu lev la ünzile aleyhi ayetüm mir rabbih kul innellahe yüdıllü mey yeşaü ve yehdı ileyhi men enab  
28.    Ellezıne amenu ve tatmeinü kulubühüm bi zikrillah e la bi zikrillahi tatmeinül kulub  
29.    Ellezıne amenu ve amilus salihati tuba lehüm ve husnü meab  
30.    Kezalike erselnake fı ümmetin kad halet min kabliha ümemül liltetlüve aleyhimüllezı evhayna ileyke ve hüm yekfürune bir rahman kul hüve rabbı la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve ileyhi metab  
31.    Ve lev enne kur'anen süyyirat bihil cibalü ev kuttıat bihil erdu ev küllime bihil mevta bel lillahil emru cemıa e fe lem yey'esillezıne amenu el lev yeşaüllahü le heden nase cemıa ve la yezalüllezıne keferu tüsıybühüm bi ma saneu kariatün ev tehullü karıbem min darihim hatta ye'tiye va'düllah innellahe la yuhlifül mıad  
32.    Ve lekadistkühzie bi rusülim min kabilek fe emleytü lillezıne keferu sümme ehaztühüm fe keyfe kane ıkab  
33.    E fe men hüve kaimün ala külli nefsim bima kesebet ve cealu lillahi şüraka' kul semmuhüm em tünebbiunehu bima la ya'lemü fil erdı em bi zahirim minel kavl bel züyyine lillezıne keferu mekruhüm ve suddu anis sebıl ve mey yudlilillahü fe ma lehu min had  
34.    Lehüm azabün fil hayatido dünya ve le azabül ahırati eşaak ve ma lehüm minellahi miv vak  
35.    Meselül cennetilletı vüıdel müttekun tecrı min tahtihel enhar ükülüha daimüv ve zıllüha tilke ukbellezınettekav ve ukbel kafirınen nar  
36.    Vellezıne ateynahümül kitabe yefrahune bima ünzile ileyke ve minel ahzabi mey yünkiru ba'dah kul innema ümirtü en a'büdellahe ve la üşrike bih ileyhi ed'u ve ileyhi meab  
37.    Ve kezalike enzelnahü hukmen arabiyya ve leinitteba'te ehvaehüm ba'de ma caeke minel ılmi ma leke minellahi miv veliyyiv ve la vak  
38.    Ve le kad erselna rusülem min kablike ve cealna lehüm ezvacev ve zürriyyeh ve ma kane li rasulin ey ye'tiye bi ayetin illa bi iznillah li külli ecelin kitab  
39.    Yemhullahü ma yeşaü ve yüsbit ve ındehu ümmül kitab  
40.    Ve im ma nüriyenneke ba'dallezı neıdühüm ev neteveffeyenneke fe innema aleykel belağu ve aleynel hısab  
41.    E ve lem yerav enna ne'til erda nenkusuha min atrafiha vallahü yahkümü la müakkıbe li hukmih ve hüve serıul hısab  
42.    Ve kad mekerallezıne min kablihim fe lillahil mekru cemıa ya'lemü ma teksibü küllü nefs ve seya'lemül küffaru li men ukbed dar  
43.    Ve yekulüllezıne keferu leste mürsela kul kefa billahi şehıdem beynı ve beyneküm ve men ındehu ılmül kitab  Anlamı

1 - Elif, Lâm, Mîm, Ra. İşte bunlar sana o kitabın âyetleridir ve sana Rabbinden indirilen haktır. Lâkin insanların çoğu iman etmezler.

2 - Allah O'dur ki, gökleri direksiz yükseltti, onu görüyorsunuz, sonra arş üzerine istiva etti, güneşi ve ayı emrine boyun eğdirdi. Her biri belli bir vakte kadar akar gider. Bütün işleri O yönetiyor. Âyetleri O açıklıyor ki, Rabbinizin huzuruna çıkacağınızı iyi bilesiniz.

3 - Yeryüzünü enine boyuna yayıp döşeyen, onda oturaklı dağlar ve ırmaklar meydana getiren ve yeryüzünde meyvelerin hepsinden iki çift yapan O'dur. Sürekli olarak gece ile gündüzü birbirine dolamaktadır. Düşünecek olan bir kavim için bunda muhakkak ki, ibretler vardır.

4 - Yeryüzünde birbirine komşu kıtalar vardır. Üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar vardır ki, hepsi bir tek su ile sulanır. Halbuki meyvelerinde birini öbürüne üstün kılıyoruz. Aklı eren bir kavim için bunda muhakkak ibretler vardır.

5 - Eğer şaşıyorsan, asıl şaşılacak şey onların şu sözleridir: "Biz toprak olup gittikten sonra mı, yani biz gerçekten yeniden mi yaratılacağız?" İşte bunlar Rablerini inkâr etmişlerdir. Bunlar boyunlarında demir halkalar bulunanlardır. Ve işte bunlar cehennemliktirler, orada ebedî kalacaklardır.

6 - Ayrıca senden iyilikten önce hemen kötülüğü getirmeni isterler. Oysa daha önce onlara misal olacak cezalar gelip geçmiştir. Ve gerçekten Rabbin, zulümlerine karşılık insanlara mağfiret sahibidir. Bununla beraber Rabbinin azabı da cidden çok çetindir.

7 - O kâfirler: "Rabbinden ona bir mucize indirilmeli değil miydi?" derler. Sen bir uyarıcıdan başka bir şey değilsin ve her kavim için bir hidayetçi vardır.

8 - Her dişinin neye gebe olduğunu Allah bilir. Ve rahimler ne eksiltir, ne arttırır, onu da bilir. O'nun katında her şeyin bir ölçüsü vardır.

9 - Allah görünmeyeni de bilir, görüneni de. Büyüktür ve yücelerden yücedir.

10 - Sizden sözü gizleyenle açığa vuran, gece gizlenenle gündüz açığa çıkan, O'nun açısından eşittir (hepsini görür ve bilir).

11 - Her insan için önünden ve arkasından takip edenler vardır. Allah'ın emrinden dolayı onu gözetirler. Allah bir kavme verdiğini, o kavim kendisini bozup değiştirmedikçe değiştirmez. Allah bir kavme de kötülük murad etti mi, artık onun geri çevrilmesine de imkan yoktur. Onlar için Allah'dan başka bir veli de bulunmaz.

12 - Size korku ve ümit içinde şimşeği gösteren ve o yağmur yüklü bulutları meydana getiren O'dur.

13 - Gök gürültüsü O'na hamd ile, melekler de O'nun korkusundan dolayı O'nu tesbih ederler. O yıldırımlar gönderir, onunla dilediğini çarpar. Onlar Allah hakkında mücadele edip duruyorlar. Oysa Allah'ın çarpması pek çetindir.

14 - Gerçek dua O'nadır. O'nun dışında yalvarıp durdukları ise onlara hiçbir şeyle cevap veremezler. Onlar olsa olsa ağzına su gelsin diye iki avucunu açana benzer ki, o, ona gelmez. Kâfirlerin duası hep bir sapıklık içindedir.

15 - Oysa göklerde ve yerde kim varsa ister istemez kendileri de gölgeleri de sabah akşam Allah'a secde ederler.

16 - De ki: "Göklerin ve yerin Rabbi kimdir?" De ki: "Allah'dır". De ki: "Allah'dan başkalarını, o kendi kendilerine ne bir fayda, ne de bir zarar verebilenleri dostlar mı ediniyorsunuz?" De ki: "Hiç kör ile gören bir olur mu? Hiç karanlıklarla aydınlık bir olur mu?" Yoksa Allah'a, O'nun gibi yaratan birtakım ortaklar buldular da, bu yaratış kendilerince birbirine benzer mi göründü? De ki: "Allah, her şeyi yaratandır. O, birdir. Her şeye üstün ve kahredicidir."

17 - Gökten bir su indirdi de vadiler, kendi miktarlarınca sel olup aktılar. Sel de suyun yüzüne çıkan bir köpük yüklendi. Bir zinet eşyası veya bir değerli mal yapmak için, ateşte üzerini körükledikleri madenlerden de onun gibi bir köpük meydana gelir. İşte Allah hak ile batılı böyle çarpıştırır. Fakat köpük atılır gider, insanlara faydası olan ise yerde kalır. İşte Allah böyle misaller verir.

18 - Rablerinin emirlerine uyanlar için daha güzeli vardır. O'na itaat etmeyenler ise, yeryüzünde bulunan ne varsa hepsi kendilerinin olsa da onu ve bir o kadarını bütünüyle kurtuluş fidyesi olarak verirlerdi. İşte onlar, hesabın kötüsü kendileri için olanlardır. Varacakları yer de cehennemdir. Orası da ne fena yataktır.

19 - Şimdi Rabbinden sana indirilenin gerçekten hak olduğunu bilen bir kimse, kör olan bir kimse gibi olur mu? Fakat bunu ancak üstün akıllı ve temiz vicdanlı kimseler idrak ederler.

20 - Onlar ki, Allah'ın ahdini yerine getirirler ve antlaşmayı bozmazlar.

21 - Ve onlar ki, Allah'ın riayet edilmesini emrettiği şeye riayet ederler ve Rablerine saygı gösterirler ve hesabın kötülüğünden korkarlar.

22 - Rablerinin rızasını kazanmak arzusuyla sabrederler ve namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli ve açıkça Allah yolunda harcarlar ve çirkinlikleri güzelliklerle yok ederler. İşte bunlar, bu hayatın akibeti kendilerinin olacak olanlardır.

23 - Adn cennetlerine girecekler, atalarından, eşlerinden ve zürriyetlerinden salih olanlarla birlikte olacaklar. Melekler de her kapıdan yanlarına girip şöyle diyecekler:

24 - "Sabrettiğiniz için size selam olsun. Ahiret yurdu ne güzeldir!"

25 - Allah'ın ahdini misak ile belgeledikten sonra bozanlar ve Allah'ın birleştirilmesini emrettiği bağlantıları koparanlar ve yeryüzünü bozguna verenler varya, işte lanet olsun onlara! Ve yurdun kötüsü de onlaradır.

26 - Allah, dilediği kimseye rızkı genişletir de, daraltır da. Onlar ise dünya hayatı ile ferahlanmaktalar. Oysa düna hayatı ahiret hayatının yanında bir yol azığından ibarettir.

27 - Yine o iman etmeyenler diyorlar ki: "Ona Rabbinden bir âyet indirilseydi ya." De ki: "Hakikaten Allah, dilediğini şaşırtır ve kendisine gönül vereni de hidayete erdirir."

28 - Onlar, iman etmiş ve kalbleri Allah zikriyle yatışmış olanlardır. Evet, iyi bilin ki, kalbler Allah'ın zikri ile yatışır.

29 - Onlar ki, iman etmişler ve salih ameller işlemişlerdir, ne mutlu onlara, varacakları yer de ne güzeldir!

30 - İşte seni böyle, kendilerinden önce nice ümmetler gelip geçmiş olan bir ümmet içinde gönderdik ki, onlar Rahmân'a küfredip dururlarken, sen onlara sana vahyettiğimiz kitabı okuyasın. De ki: "O Rahmân benim Rabbimdir, O'ndan başka tanrı yoktur. Ben O'na dayandım, tevbem de O'nadır.

31 - Bir Kur'ân ki, onunla dağlar yürütülse veya onunla yer parçalansa veya onunla ölüler konuşturulsa (o yine bu Kur'an olurdu). Fakat emir bütünüyle Allah'ındır. İman edenler, kâfirlerden ümit kesip daha anlamadılar mı ki, Allah dileseydi, elbette insanların hepsine toptan hidayet buyururdu. O küfürde direnenlerin kendi sanatlarıyla başlarına musibet inip duracak, ya da yurtlarının yakınına konacak. Nihayet Allah'ın vaadi gelecek. Muhakkak ki, Allah vaad ettiği zamanı şaşırmaz.

32 - Andolsun ki, senden önceki peygamberlerle de alay edildi. Ben de o kâfirlere bir süre için meydan verdim. Sonra da tuttum onları cezalandırdım. O vakit azabım nasıl imiş (gördüler).

33 - Bütün kazandıklarıyla her bir nefsin üzerinde böylesine hükümran olan başka kim vardır? Böyle iken tuttular da Allah'a ortaklar uydurdular. De ki: "Onlara isimler verip durun bakalım. Siz O'na yeryüzünde bilmediği bir şey mi haber vereceksiniz? Yoksa anlamı olmayan kuru bir laf mı? Doğrusu küfre sapanlara kendi oyunları güzel gösterildi de yoldan saptırıldılar. Allah her kimi saptırırsa, artık onu yola getirecek kimse yoktur.

34 - Onlara dünya hayatında bir azap vardır. Ahiret azabı ise elbette daha çetindir. Onları Allah'dan koruyacak da yoktur.

35 - Müttakilere vaad olunan cennetin misali şöyledir: Altından ırmaklar akar durur, yemişleri süreklidir, gölgeleri de. İşte bu, takva yolunu tutanların akıbetidir. Kâfirlerin akıbeti de ateştir.

36 - Bir de kendilerine kitap verdiklerimiz, sana indirilen (vahiy) le sevinç duyuyorlar. Bununla beraber hizipleşenlerden, âyetlerin bir kısmını inkâr edenler de vardır. De ki: "Ben ancak Allah'a kulluk etmekle ve O'na şirk koşmamakla emrolundum. Ben O'na davet ediyorum, dönüşüm de O'nadır."

37 - Ve işte biz o Kur'ân'ı Arapça bir hüküm olarak indirdik. Yemin olsun ki, eğer sen, sana vahiyle gelen bu bilgiden sonra onların keyiflerine uyacak olursan, sana Allah'dan ne bir dost vardır, ne de bir koruyucu.

38 - Andolsun ki, biz senden önce de peygamberler gönderdik. Onlara da eşler ve çocuklar verdik. Allah'ın izni olmadan herhangi bir âyet getirmek ise hiçbir peygamberin haddi değildir. Her ecel için bir yazı vardır.

39 - Allah dilediğini imha eder, dilediğini de yerinde bırakır. Ana kitap O'nun katındadır.

40 - Onlara vaad ettiğimiz azabın bir kısmını sana göstersek, yahut seni, onu görmeden vefat ettirsek, yine de sana düşen sadece tebliğ etmek, bize düşen de hesaba çekmektir.

41 - Görmüyorlar mı ki, biz yeri etrafından eksiltip duruyoruz. Allah öyle hükmeder ki, O'nun hükmünü engelleyecek kimse yoktur. O çok hızlı hesap görür.

42 - Onlardan öncekiler de hileler yapmışlardı. Fakat sonuçta bütün hileler(in cezası) Allah'a aittir. Her nefsin ne kazandığını O bilir. Bu dünyanın akıbetinin kime ait olduğunu kâfirler de yakında bilecekler.

43 - O kâfirler: "Sen Allah tarafından gönderilmiş bir peygamber değilsin" diyorlar. De ki: "Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter, bir de yanında kitap ilmi bulunan (yeter)."Rad Suresi Arapça Yazılışı


 Kurban Bayramı gününde neler yapmalıyız ? Kurban Bayramı'nın olduğu gün yapılması sevap sayılan bazı ameller şu şekilde derlenmiştir. 

1) Namaza gitmeden önce misvak kullanmak.

2) Boy abdesti almak.
3) Güzel bir koku sürünmek.
4) Kirli olmayan, temiz ve helâl elbise giymek.
5) Bayram sabahı erken kalkmak.
6) Kurban Bayram’ında imsak vaktinden başlayıp bayram namazını kılıncaya kadar oruçlu gibi, orucu bozan şeylerden uzak durmak.
7) İlk yediği şey kurban eti olsun diye yemeği namazdan sonraya tehir etmek. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) kurbanın ciğerini yemeyi severdi.
8) Mümkse namaza yürüyerek gitmek.
9) Namazdan sonra başka bir yoldan dönmek.
10) Çevredeki insanlara karşı daha hoşgörülü davranmak.
11) Çok sadaka dağıtmak.
12) Allah bizden ve sizden kabul buyursun yani “Tekabbelallâhü minnâ ve minküm” diyerek akraba,eş, dost komşu ve sevdiklerine duâ etmek ve onlarla musâfaha etmek.
13) Kurban Bayramı namazına giderken yolda sesli tekbir getirmek.

 İslam Ahengi Yenilendi ! Uzun bir süredir tasarım değişikliği yapmadığımız sitemizin tasarım ve kodlama değişikliği üzerinde yaptığımız çalışmalar bitti.
Artık İslam Ahengi'nin yeni tasarımıyla sade bir görünüm ile sitemizde gezinebilecek ve içeriklere pratik bir şekilde ulaşabileceksiniz.

 Sitemizin sağ üst bölümüne reklam alanı eklendi. Ayrıca menü görünümü özelleştirildi. Sağ tarafta en çok okunan kategorilerin kısa geçiş butonları eklendi. Ayrıca İslam Ahengi'ni sosyal medya platformlarında da takip edebilmeniz için sağ sütuna sosyal medya butonları eklendi.

 Gün geçtikçe sayısı artan siz değerli ziyaretçilerimizin sitemizden daha iyi faydalanabilmesi için tasarım ve içerik geliştirmesi yapmaya devam edeceğiz. Selam ve Dua ile..

 Sami Yusuf'un 4. stüdyo albümü olan Salaam'ın 2. video klibi ekranlarda dönmeye başladı. Los Angeles'in en ünlü stüdyolarından biri olan Andante Stüdyolarında çekimi tanımlanan klibe, orjinal şarkı sözlerine ve Türkçe şarkı sözü çevirisine aşağıdan ulaşabilirsiniz. 


All I Need – Tek İhtiyacım Olan

You set me free
Beni Özgür Bıraktın
Helped me to see
Of every gift you gave to me
Bana bağışlamış olduğun tüm armağanları
Görmeme yardımcı oldun
Your love is all I need
Your love is all I need
Tek Senin aşkına muhtacım
Tek Senin aşkına muhtacım.

(Urdu)

Aye sanam noori
Oh my effulgent beloved
Ey benim nurlu sevgilim

Tujse kaisee dooree
Why should there be a distance
Bu mesafe ne için?

Jene ko teree
To live all is sufficient
Tüm yaşam için gerekli olan

Roshanee zaroore (x2)
The need of Your light
Senin Nuruna duyduğum ihtiyacım

Please show me,Your mercy
Lütfen Bana Merhametini göster.

You can take the stars from the skies above,
Sen yıldızları göklerden indirmeye kadirsin.

You can take the seas, the air I breathe, Your love is all I need
Senin gücün denizleri, nefes aldığım havayı almaya yeter
Tek senin sevgine muhtacım.

You can take the sun, the earth beneath, ’cause You’re the one I need
Sen Güneş ve altındakı yeryüzünü almaya sahip olan kudretsin,
Yalnız sana ihtiyacım var.

Your love is all I need.
Yalnız Sevgine muhtacım.

You spoke to me
Sen benimle konuştun.
Gave me belief
Bana inanç verdin
Surrounded in a world of greed
Tamah ile kuşanmış Dünya’da
Your love is all I need (x2)
Yalnızca senin sevgine muhtacım.

(Persian)

Lahseha paya pay
Moments, one after another
Ardarda dizilmiş anılar

Tay mishe dama dam
Pass one by one
Birer birer geçiriyor

Mirese Vakhte
Reaches the time
Zamana ulaşıyor

Didar kam kam, Didar kam kam
To slowly meet, to slowly meet
Yavaşça karşılamak için, yavaşça karşılamak için!

Please show me,Your mercy
Lütfen Bana Merhametini göster.

You can take the stars from the skies above,
Sen yıldızları göklerden indirmeye kadirsin.

You can take the seas, the air I breathe, Your love is all I need
Senin gücün denizleri, nefes aldığım havayı almaya yeter
Tek senin sevgine muhtacım.

You can take the sun, the earth beneath, ’cause You’re the one I need
Sen Güneş ve altındakı yeryüzünü almaya sahip olan kudretsin,
Yalnız sana ihtiyacım var.

Your love is all I need.
Yalnız Sevgine muhtacım.

You set me free
Beni Özgür Bıraktın
Helped me to see
Of every gift you gave to me
Bana bağışlamış olduğun tüm armağanları
Görmeme yardımcı oldun
Your love is all I need
Your love is all I need
Tek Senin sevgine muhtacım
Tek Senin sevgine muhtacım.

(Turkish)

Vurgunum sana
Struck on You

Asla vazgeçmem,
I would never give up (loving You)

Kalbimde sen varsın
You are the One in my heart

Aşkından dönmem,
I can’t turn away from Your love

Asla terk etmem
Never could I abandon You

Please show me,Your mercy
Lütfen Bana Merhametini göster.

You can take the stars from the skies above,
Sen yıldızları göklerden indirmeye kadirsin.

You can take the seas, the air I breathe, Your love is all I need
Senin gücün denizleri, nefes aldığım havayı almaya yeter
Tek senin sevgine muhtacım.

You can take the sun, the earth beneath, ’cause You’re the one I need
Sen Güneş ve altındakı yeryüzünü almaya sahip olan kudretsin,
Yalnız sana ihtiyacım var.

Your love is all I need.
Yalnız Sevgine muhtacım.

Please show me, your mercy.
Lütfen Bana Merhametini göster.
Your love is all I need.
Yalnız Sevgine muhtacım.

Your love is all I need (x4)
Yalnız Sevgine muhtacım.
‘Cause Your love is all I need
To be all I can be
Tek senin aşkına ihtiyacım var
Benim olmam gereken biri olmam için

And I know that You can see
How much You mean to me (x3)
Ve ben Senin benim için ne ifade ettiğini gördüğünü biliyorum.

Müzik : Sami Yusuf
İngilizce Şarkı Sözleri : Will Knox & Sami Yusuf
Urduca Şarkı Sözleri : Mehboob
Türkçe Şarkı Sözleri : M. Demirci
Farsça Şarkı Sözleri : Üstad Babek Radmaneş
Yapımcı : Sami Yusuf

Author Name

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *