Kurban Bayramı gününde neler yapmalıyız ? Kurban Bayramı'nın olduğu gün yapılması sevap sayılan bazı ameller şu şekilde derlenmiştir. 

1) Namaza gitmeden önce misvak kullanmak.

2) Boy abdesti almak.
3) Güzel bir koku sürünmek.
4) Kirli olmayan, temiz ve helâl elbise giymek.
5) Bayram sabahı erken kalkmak.
6) Kurban Bayram’ında imsak vaktinden başlayıp bayram namazını kılıncaya kadar oruçlu gibi, orucu bozan şeylerden uzak durmak.
7) İlk yediği şey kurban eti olsun diye yemeği namazdan sonraya tehir etmek. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) kurbanın ciğerini yemeyi severdi.
8) Mümkse namaza yürüyerek gitmek.
9) Namazdan sonra başka bir yoldan dönmek.
10) Çevredeki insanlara karşı daha hoşgörülü davranmak.
11) Çok sadaka dağıtmak.
12) Allah bizden ve sizden kabul buyursun yani “Tekabbelallâhü minnâ ve minküm” diyerek akraba,eş, dost komşu ve sevdiklerine duâ etmek ve onlarla musâfaha etmek.
13) Kurban Bayramı namazına giderken yolda sesli tekbir getirmek.


Kaynakça
[141] Şafiî, Müsned, 114; Beyhakî'de onun tarikiyle nakletmiştir. Senedi sahih­tir.
[142] Buhârî, 953; Tirmizî, 541.
[143] Tirmizî, 540; İbn Huzeyme, 1426; Hadis lafzı, İbn Huzeyme'ye aittir. Sa­hih senetle rivayet edilmiştir.
[144] Buhârî, 949.
[145] Bkz. Buhârî, 952.
[146] Bkz. Fethu'I-Börî, 2/442.
[147] Bkz. el-Merginânî, el-Hidâye, 4/80. (Çev.)
[148] İmam Şevkânî, Neyîu'1-E.utâr, 8/105. (Çev.)
[149] El-Cezîrî, el-Mezâh'ıbul-Erbaa, 2/44 (Çev.)
[150] Hadiste geçen 'el-Him lafzı, kadının cinsel organı anlamına gelmek­te olup, zinayı serbest bırakmak, normal ve meşru karşılamak anlamını da ifade etmektedir. (Çev.)
[151] Buhârî, 5268.

Yorum Gönder

Author Name

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *