Kuran-ı Kerim'in 75. suresi olan Kıyamet Suresi, 40 ayetten oluşmaktadır. Kıyamet suresi, ismini öldükten sonra yeniden dirilme anlamını taşıyan "Kıyame" ismkinden almıştır. Kıyamet Suresi'nde bahsedilen konular genellikle kıyamet günü, insanların öldükten sonra yeniden diriltilecekleri, Peygamberimizin (s.a.v) kendisine vahiy geldikten sonra onu nasıl okuyacağı, günah işleyenlerin akıbetinin kıyamet günündeki durumları ve insanların başıboş bırakılmadıklarıdır. Kıyamet Suresi'nin, Mekke eski imamı Abdurrahman El-Sudais'in içinize dokunacak güzel sesinden okunuşuna, Arapça metnine, Türkçe okunuşuna ve Türkçe mealine aşağıdan ulaşabilirsiniz.


Dinlemek için "Play" Tuşuna Basınız

Kıyamet Suresi'nin Türkçe Okunuşu


Bismillahirrahmanirrahim 

1. La uksimu biyevmilkıyameti. 

2. Ve la uksimu binnefsillevvameti. 

3. Eyahsebul'insanu ellen necme'a 'ızamehu. 

4. Bela kadiriyne 'ala en nusevviye benanehu. 

5. Bel yuriydul'insanu liyefcure emamehu. 

6. Yes'elu eyyane yevmulkıyameti. 

7. Feiza berikalbesaru. 

8. Ve hasefelkameru. 

9. Ve cumi'aşşemsu velkameru. 

10. Yekulul'insanu yevmeizin eynelmeferru. 

11. Kella la vezere. 

12. İla rabbike yevmeizinilmustekarru. 

13. Yunebbeul'insanuyevmeizin bima kaddeme ve ahha re. 

14. Belil'insanu 'ala nefsihi besıyretun. 

15. Ve lev elka me'aziyrehu. 

16. La tuharrik bihi lisaneke lita'cele bihi. 

17. İnne'aleyna cem'ahu ve kur'anehu. 

18. Feiza kare'nahu fettebı'kur'anehu. 

19. Summe inne 'aleyna beyanehu. 

20. Kella bel tuhıbbunel'acilete. 

21. Ve tezerunel'ahırete. 

22. Vucuhun yevmeizin nadıretun. 

23. İla rabbiha nazıretun. 

24. Ve vucuhun yevmeizin basire'un. 

25. Tezunnu en yuf'alebiha fakıretun. 

26. Kella iza beleğatitterakıye. 

27. Ve kıyle men rakın. 

28. Ve zanne ennehulfraku. 

29. Velteffetissaku bissakı. 

30. İla rabbike yevmeizinilmesaku. 

31. Fela saddeka ve la salla. 

32. Ve lakin kezzebe ve tevella. 

33. Summe zehebe ila ehlihi yetemetta. 

34. Evla leke feevla. 

35. Summe evlaleke feevla. 

36. Eyahsebul'insanuen yutreke suden. 

37. Elem yeku nutfeten min meniyyin yumna. 

38. Summe kane 'alekaten fehaleka fesevva. 

39. Fece'ale minhuzzeyceynizzekere vel'unsa. 

40. Eleyse zalike bikadirin 'ala en yuhyiyelmevra.


Kıyamet Suresi'nin Türkçe Anlamı


1 - Hayır, yemin ederim o kıyamet gününe. 

2 - Yine hayır, yemin ederim o sürekli kendini kınayan nefse.

3 - İnsan, kendisinin kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı sanıyor?

4 - Evet, bizim onun parmak uçlarını bile aynen eski haline getirmeye gücümüz yeter. 

5 - Fakat insan günahı devam ettirmek ister.

6 - O kıyamet günü ne zaman? diye sorar.

7 - Ne zaman ki o göz şimşek çakar, 

8 - Ay tutulur,

9 - Güneş ve ay toplanır, 

10 - İşte o gün insan, "kaçacak yer neresi?" der. 

11 - Hayır, hayır, yok bir siper. 

12 - O gün varılıp durulacak yer, ancak Rabbinin huzurudur. 

13 - O gün insana, yapıp öne sürdüğü ve geri bıraktığı ne varsa bildirilir. 

14 - Doğrusu insan kendi nefsini görür, 

15 - Bir takım özürler ortaya atsa da. 

16 - Onu hemen okumak için dilini depretme.

17 - Kuşkusuz onu toplamak ve okumak bize aittir. 

18 - O halde biz onu okuduğumuz zaman sen onun okunuşunu takip et. 

19 - Sonra onu açıklamak da bize aittir.

20 - Hayır, siz peşin olanı (dünyayı) seviyorsunuz da 

21 - Ahireti bırakıyorsunuz. 

22 - Yüzler var ki o gün ışıl ışıl parlar. 

23 - Rabbine bakar.

24 - Yüzler de var ki o gün asıktır. 

25 - Anlar ki kendisine belkıran (bel kemiklerini kıran belalı bir iş) yapılır.

26 - Hayır hayır, ne zaman ki can köprücük kemiklerine dayanır, 

27 - "Tedavi edebilecek kimdir?" denilir.

28 - Can çekişen bunun o ayrılık anı olduğunu anlar.

29 - Bacak bacağa dolaşır.. 

30 - İşte o gün sevk, ancak Rabbinedir. 

31 - Fakat o, ne sadaka verdi, ne namaz kıldı.

32 - Fakat yalanladı ve döndü.

33 - Sonra da çalım sata sata ailesine gitti.

34 - Gerektir o bela sana, gerek. 

35 - Evet, gerektir o bela sana gerek. 

36 - İnsan başıboş bırakılacağını mı sanır?

37 - O, dökülen erlik suyundan bir damla (sperm) değil miydi? 

38 - Sonra bir aleka (embriyon) oldu da Rabbi onu biçime koydu, sonra şekil verdi. 

39 - Ondan da iki cinsi; erkek ve dişiyi var etti.

40 - Peki, bunu yapanın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi?


Arapça Yazılışı

Label: ,

Yorum Gönder

Author Name

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *