namaz kılmak
İslamiyet'in en büyük ve en gerekli ibadeti olan namaz, hiç kuşkusuz inanan ve bu uğurda hayatını sürdüren insanlar için Allah tarafından farz kılınmış bir ibadettir. Bu muhteşem ibadetin biz müslümanlara kazandırdığı nimetler yine hiç kuşkusuz Peygamber Efendimiz'in (sav) hadisleri ve kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bizzat Allah'ın mübarek kelamlarıyla açıkça dile getirilmiştir. 

Bu yazımızda, müslümanların Namaz'ı terketmesiyle ne gibi nimetlerden mahrum olacağını kaynaklardan edinilen bilgiler ışığında ve birkaç alt başlıkta inceleyeceğiz.

1- Meleklerin onlar için bağışlanma dileklerinden mahrum olurlar:

Allah Resulü sallallahu aleyhi vesselem şöyle buyurur:

"… Eğer mü’min (camide) namaz kılarsa namazgâhında olduğu sürece melekler ona şöyle dua ederler: 'Allah'ım onu ba­ğışla! Allah'ım ona merhamet et!"(Buhari, Müslim)

2- Düzenli ve geniş bir konuttan mahrum kalırlar:

Allah Resulü sallallahu aleyhi vesselem şöyle buyurur: "Kim ca­miye gelir ve giderse her geliş ve gidiş için Allah ona cennette bir konak hazırlar."

3- Günahlarının bağışlanmasından mahrum olurlar:

Allah Resulü yanındakilere: "Beş vakit namazın misali, birinizin kapısının önünde akan, suyu bol ve tatlı bir nehre benzer. O kişi günde beş defa bu nehrin içine girip yıkansa, bu onun üzerinde bir kir bırakır mı? Ne dersiniz? Diye sordu… Yanındakiler: ''hayır bırakmaz'' dediler. Bunun üzerine Allah resulü sallallahu aleyhi vessellem:

"İşte beş vakit namaz da suyun kiri temizlediği gibi günahları götürür'' buyurdu.(Müslim.)

4- Kalbiniz mühürlenir: 

Ebû Hureyre (r.a.) ve İbn Ömer (r.a.), Allah Resulünü (s.a.v.) minberin üzerinde şöyle söylerken işittiklerini anlatıyorlar:"Bazı kimseler ya Cuma namazını terk etmeyi bırakırlar ya da Allah onların kalplerini mühürler de sonra gafillerden olurlar."(Müs.nesei)

Hz. Peygamberin sahabelerinden Ebü'l-Cad ed-Dumrî (r.a.) anlatıyor. Allah Resulü (s.a.v.) şöyle buyurdu:"Kim önemsemeyerek ard arda üç cumayı terk ederse, Allah onun kalbini mühürler."(Buh. Müs.)

Namaz kılmayan bir kimseyle konuşup onu namaza davet ettiğinde, sana:"Benim kalbim temiz, niyetim güzel; ameller niyetlere göredir vs."der. Oysa Allah Resulü (s.a.v.) namaz kılmamanın kalbi etkiledi-ğini ve hatta mühürlenmesine sebep olduğunu açıklamaktadır. 

Böylece namaz kılmayanların tartışıp ileri sürdükleri gerekçeler, bahaneler ve deliller geçersiz olmaktadır.

5- Kabir azabından kurtulamazlar: 

Resulullah sallallahu aleyhi vessellem, mü'min hakkında şöyle buyurmuştur;"-Ona güzel koku getirilir ve kabri gözünün alabildiği yere kadar genişletilir. Güzel yüzlü, güzel elbiseli ve güzel kokulu birisi ona gelerek; "Kolaylık, Allah'ın hoşnutluğu, içinde kalıcı nimetler olan cennet ve vaat olunduğun bu gün ile sevin der. Mü'min; Allah seni de hayır ile müjdelesin. Sen kimsin? Senin yüzün kendisin­den ancak hayır gelecek olan kimsenin yüzüdür."der. O da"Ben senin Salih amelinim. Senin hakkında ancak Allah'a itaatte hızlı olduğunu, ona isyanda ise geri kaldığını biliyorum. Allah sana hayırlı karşılık versin" der. Sonra da ona cennette bir kapı açılır.''

Namaz kılmayanların kayıpları hiç şüphesiz bunlarla sınırlı değildir.

Yorum Gönder

Author Name

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *