Bu Yazımızda Peygamber Efendimizin soyağacı. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (sav) babası, amcası, dedesi kimdir ? Peygamber Efendimizin ailesi hakkında bilgiler bulacaksınız.

Peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s.), Mekke’deki Kureyş kabilesinin Haşimoğulları kolundandır. Babası Abdullah, dedesi ise Abdulmuttalib’di. Abdulmuttalib’in babası yani Hz. Muhammed’in büyük dedesi olan Haşim’in asıl adı Amr idi. Haşim kendi döne- minde Mekke’ye, Kâbe’yi ziyaret eden hacılara su (sikâye) ve yiyecek (rifâde) verme işiyle görevliydi. O aynı zamanda çok sık olmasa da ticarî seyahatlerde bulunuyordu. Haşim, Suriye’ye yaptığı ticarî seyahatlerinden birinde Yesrib (Medine)’de Neccaroğullarından Selma binti Amr ile evlendi ve bu evlilikten Peygamberimiz (a.s.)’in dedesi Abdulmut- talib (asıl adı Şeybe) doğdu. Haşim, yine Suriye’ye yaptığı ticarî yolculuklarından birin- de Gazze’de vefat etti. Haşim’in ölümü üzerine kardeşi Muttalib, Medine’de annesinin yanında kalmakta olan yeğeni Şeybe’yi (Abdulmuttalib) Mekke’ye getirdi. Şeybe’yi Muttalib’in kölesi zanneden Mekkeliler ona “Muttalib’in kölesi” anlamına gelen Abdul- muttalib ismini verdiler ve Şeybe artık bundan sonra Abdulmuttalib ismiyle anılmaya başlandı. Abdulmuttalib, Haşimoğullarının başkanı idi.

Abdulmuttalib, Kâbe’nin yanındaki Zemzem kuyusunun yerini yeniden bularak, orayı kazan kişidir. Zemzem kuyusunu o sırada tek oğlu olan Hâris ile kazarken Kureyş’in ileri gelenleri tarafından rahatsız edilmesi üzerine “on oğul sahibi olur da kendisini düşman- larına karşı koruma durumuna gelirlerse, içlerinden birisini Tanrı adına Kâbe’de kurban edeceğine söz verdiği tarihçiler tarafından rivayet edilmektedir. Allah’ın onun bu dileği- ni gerçekleştirdiği ve ona 10 çocuk verdiği, bunun üzerine de Abdulmuttalib’in sözünü gerçekleştirmek üzere Kâbe’de, kurban edilecek oğlunu belirlemek için o zamanın âdet- lerine göre kur’a çektiği ve bu kur’anın Peygamber Efendimizin babası olan Abdullah’a çıktığı ifade edilmektedir. Ancak yine mevcut geleneğe göre Abdullah’ın kurtuluşu, onun yerine deve kurban edilmesi şartıyla mümkündü. Öyle ki, Abdullah ile deve ara- sında çekilen her kur’a Abdullah’a isabet ediyordu. Ta ki kurban edilecek develerin sayısı 100’e ulaştığında kur’a develere isabet ederek son buldu. Böylece Abdullah’ın yerine 100 deve kurban edildiği söylenmektedir. 

Abdulmuttalib, hacıların su (sikâye) ve yemek (rifâde) ihtiyacını karşılama görevini de yürüten bir şahıstı. Kur’an’da Fil suresinde söz edilen Fil olayı sırasında Kâbe’yi yıkma amacıyla gelen Yemen hükümdarı Ebrehe ile görüşmelerde bulunan şahıs yine Abdul- muttalib idi.

Abdulmuttalib’in oğlu, Hz. Peyamber’in babası Abdullah da ailenin diğer fertleri gibi Suriye ile ticarî ilişkiler içerisinde olan biriydi. Abdullah, Kureyş kabilesinin Zühre koluna mensup Vehb’in kızı Amine ile evlendi. Bu evlilikten birkaç ay sonra çıktığı ticarî yolculuklardan birini Gazze’ye gerçekleştirdi, dönerken uğradığı Medine’de, babasının dayılarının yanında, oldukça genç bir yaşta, hastalanarak öldü. Muhammed (a.s.) babasının ölümünden kısa bir süre sonra 20 Nisan 571 tarihinde Mekke’de doğ- du. Onun doğduğu yıl, Ebrehe’nin Kâbe’yi yıkmak üzere Mekke’ye savaş girişiminde bulunduğu yıldır.

Peygamber Efendimizin soyu İsmail peygamber soyundan, Adnaniler kavminden, Kureyş kabilesinin Haşimoğulları sülalesinden gelir. Rivayet edilen soy silsilesi şöyledir: Muhammed, Abdullah, Abdulmuttalib (Şeybe), Hâşim, Abd-i Menaf (Muğire), Kusayy, Kilab, Mürre, Kâb, Lüeyy, Galib, Fihr, Mâlik, Nadr, Kinâne, Hüzeyme, Müdrike (Amir), İlyas, Mudar, Nizar, Maad, Adnan Ayrıca Muhammed, kendi soyunun İbrahim'den geldiğini ifade eder: "Allah, İbrahimoğullarından İsmail'i, İsmailoğullarından Kinaneoğullarını, Kinaneoğullarından Kureyş'i, Kureyş'ten Beni Hâşim'i, Beni Hâşim'den de beni seçmiştir."

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (sav) Soyağacı - İnfografik

(Yakınlaştırmak İçin Resimin Üzerine Tıklayınız)

Peygamber Efendimizin Soy Ağacı ve Ailesi


Yorum Gönder

  1. anlaşılabilr ve düzgün bir soy ağacı resmi koyabilirsiniz.

    YanıtlaSil

Author Name

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *