agnostiklere cevap ahir zaman alametleri Ahir zaman videosu ahir zamanda neler olacak Ahiret Aile Albüm - Kitap Tanıtımı Alıntılar All I need all i need izle Ateist ve Agnostik Tezleri Çürüyor Ateist ve Agnostiklere Cevaplar ateistlere cevap bir kimse kendi bilgisi ile fetva verebilirmi Cennetle Müjdelenen 10 Sahabe cumhuriyet bayramı cumhuriyetimizin 90. yılı çeviri Dini Bilgiler Dini Hikayeler dini siteler dini sorular Dini Yazılar Dualar - Sureler Duhan Sures Duhan Suresi anlamı Duhan Suresi Online Dinle Duhan Suresi Türkçe Duyurular E-kitap English fetva verme Genel Hadis-i Şerifler hakkında Hz. Muhammed (sav) iletişim sayfası ilk yayın infografik islam İslam islam ahengi duyuru sayfası islam ahengi hakkında islam ahengi yayında İslam Dünyasından Haberler İslamda Ölüm İslami Videolar İslami Wallpaper islami-haberler kabir hayatı Kıble Yönü Bulmak Kıyamet Alametleri kimler fetva verebilir Kur'an Mucizeleri Kura'n-ı Kerim'den Kuran Kuran Mucizeleri Kuranı Kerim kurban bayramı günü kurbanda sevap kutlu olsun Makaleler manset Masaüstü meal Meali midye adet olurmu midye gunah midye haram degil midye yemek günahmı midye yemek harammıdır Misafir Yazarlar Mübarek Gün ve Geceler Namaz namazda türkçe dua namazda türkçe dua edilirmi neler yapmalıyız Ölüm Ölüm için hazırlanmak Rad Suresi Rad Suresi Arapça Rad Suresi Dinle Rad Suresi Meali Sahabe Sami Yusuf sami yusuf 2013 sami yusuf all i need Sami Yusuf Happiness Sami Yusuf Happiness Dinle sami yusuf instrumantel Sami Yusuf Klibi sami yusuf spritique sami yusuf to guide you home SerafettinOzdemir Soru ve Cevap Bölümü Sorular ve Cevaplar Şerafettin Özdemir Şiir - Söz To Guide You Home tolstoy islam tolstoy muhammed kitabı türkçe dua hükmü türkçe namaz Üye Paylaşımları Yararlı Bilgiler yazı dizisi yazigonder Zaik Naik Zakir Naik

Abese Suresi Online Dinle - Anlamı Türkçe ve Arapça Okunuşu
Abese kelimesinin sözlük anlamı "Surat Asmak" manasına gelmektedir. Abese Suresi, Kuran-ı Kerim'in sekseninci suresinin adıdır. 42 ayetten oluşur.

 İlk ayeti "Abese" kelimesiyle başladığından bu adı almıştır. Mekke'de Necm suresinden sonra, el-Kadr suresinden önce nazil olmuştur.

Abese Suresinin Mekke eski imamı Abdurrahman El-Sudais'in içinize dokunacak güzel sesinden okunuşuna, Arapça metnine, Türkçe okunuşuna ve Türkçe mealine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

(Dinlemek İçin Play Tuşuna Basınız.)


Abese Suresinin Türkçe Okunuşu ve Anlamı


Bismillâhirrahmânirrahîm

80/ABESE-1: Abese ve tevellâ.
Huzursuz oldu (yüzünü buruşturdu). Ve başını çevirdi (ilgilenmedi).


80/ABESE-2: En câehul a'mâ.
Âmâ olan bir kişinin ona gelmesi (sebebiyle).


80/ABESE-3: Ve mâ yudrîke leallehu yezzekkâ.
Ve sen bilemezsin, umulur ki böylece o tezkiye olur.


80/ABESE-4: Ev yezzekkeru fe tenfeahuz zikrâ.
Veya öğüt alır, böylece bu öğüt ona fayda verir.


80/ABESE-5: Emmâ menistagnâ.
Fakat kendini müstağni gören (bir şeye muhtaç olmadığını sanan) kimse.


80/ABESE-6: Fe ente lehu tesaddâ.
Oysa sen, ona yöneliyorsun.


80/ABESE-7: Ve mâ aleyke ellâ yezzekkâ.
Ve onun tezkiye olmamasında, senin üzerinde bir sorumluluk yoktur.


80/ABESE-8: Ve emmâ men câeke yes'â.
Halbuki sana koşarak gelen kimse.


80/ABESE-9: Ve huve yahşâ.
Ve o huşû duyuyor.


80/ABESE-10: Fe ente anhu telehhâ.
Oysa sen, onunla ilgilenmiyorsun.


80/ABESE-11: Kellâ innehâ tezkirah (tezkiratun).
Hayır, muhakkak ki O (Kur'ân), bir Zikir'dir (Öğüt'tür).


80/ABESE-12: Fe men şâe zekerah (zekerahu).
Artık dileyen kimse, O'nu zikreder (O'ndan öğüt alır).


80/ABESE-13: Fî suhufin mukerrameh (mukerrametin).
O (Kur'ân), mükerrem (şerefli) sayfalardadır.


80/ABESE-14: Merfûatin mutahherah (mutahheratin).
Yüceltilmiş, mutahhar kılınmış (sayfalardadır).


80/ABESE-15: Bi eydî seferah (seferatin).
Sefirlerin (kâtiplerin) elleri ile.


80/ABESE-16: Kirâmin berarah (beraratin).
Kerim olan sadıkların (elleri ile yazılmıştır).


80/ABESE-17: Kutilel insânu mâ ekferah (ekferahu).
İnsan kahroldu (Allah'ın Rahmeti'nden kovularak kendini mahvetti), o ne kadar çok nankör.


80/ABESE-18: Min eyyi şey’in halakah (halakahu).
(Allah) onu hangi şeyden yarattı?


80/ABESE-19: Min nutfeh(nutfetin), halakahu fe kadderah (kadderahu).
Nutfeden (bir damladan onu yarattı), sonra da ona kader tayin etti (gelişimini (DNA'larını) programladı ve ömür tayin etti).


80/ABESE-20: Summes sebîle yesserah (yesserahu).
Sonra yolu ona kolaylaştırdı.


80/ABESE-21: Summe emâtehu fe akberah (akberahu).
Sonra onu öldürdü, böylece onu kabire koydurdu.


80/ABESE-22: Summe izâ şâe enşerah (enşerahu).
Sonra onu dilediği zaman neşredecek (diriltecek).


80/ABESE-23: Kellâ lemmâ yakdı mâ emerah (emerahu).
Hayır, (insan Allah'ın) ona emrettiği şeyi kada etmedi (yerine getirmedi).


80/ABESE-24: Felyanzuril insânu ilâ taâmih (taâmihî).
İşte insan yemeğine baksın.


80/ABESE-25: Ennâ sabebnel mâe sabbâ(sabben).
Biz, suyu nasıl akıttıkça akıttık.


80/ABESE-26: Summe şekaknel arda şakkâ (şakkan).
Sonra yeri öyle bir yarışla yardık ki.


80/ABESE-27: Fe enbetnâ fîhâ habbâ (habben).
Böylece orada taneler yetiştirdik.


80/ABESE-28: Ve ineben ve kadbâ (kadben).
Ve üzümler ve yoncalar.


80/ABESE-29: Ve zeytûnen ve nahlâ(nahlen).
Ve zeytinler ve hurmalar.


80/ABESE-30: Ve hadâika gulbâ (gulben).
Ve ağaçları iç içe olmuş (dalları birbirine girmiş) bahçeler.


80/ABESE-31: Ve fâkiheten ve ebbâ (ebben).
Ve meyveler ve mer'alar (otlaklar).


80/ABESE-32: Metâan lekum ve li en'âmikum.
Sizin ve hayvanlarınız için meta olarak (faydalanmanız için).


80/ABESE-33: Fe izâ câetis sahhâh (sahhâtu).
Fakat o sahha (sağır edici büyük gürleme) geldiği zaman.


80/ABESE-34: Yevme yefirrul mer'u min ehîh (ehîhi).
O gün kişi kardeşinden kaçar.


80/ABESE-35: Ve ummihî ve ebîh (ebîhi).
Ve annesinden ve babasından.


80/ABESE-36: Ve sâhıbetihî ve benîh (benîhi).
Ve eşinden ve oğlundan (kaçar).


80/ABESE-37: Li kullimriin minhum yevmeizin şe'nun yugnîh (yugnîhi).
Onların hepsinin, o gün (izin günü), kendilerini meşgul eden bir şe'ni (işi başından aşan bir hali) vardır.


80/ABESE-38: Vucûhun yevmeizin musfirah (musfiratun).
O gün (izin günü) parlayan yüzler vardır.


80/ABESE-39: Dâhıketun mustebşirah (mustebşiratun).

Müjdelenmiş gülen yüzler (vardır).


80/ABESE-40: Ve vucûhun yevmeizin aleyhâ gaberah (gaberatun).
Ve o gün (izin günü), üzeri tozlu (toza toprağa bulanmış) yüzler vardır.


80/ABESE-41: Terhekuhâ katerah (kateratun).
Onu bir karanlık kaplar.


80/ABESE-42: Ulâike humul keferetul fecerah (feceratu).
İşte onlar, onlar kâfirdir, facirdir.

Abese Suresi Arapça Yazılışı
Etiketler:

Yorum Gönder

Author Name

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Blogger tarafından desteklenmektedir.