Din ve bilim birbirine ters midir? Din ve bilim arasında bir taraf seçmek zorunda mıyız ?  Ya da, Allah, kullarına bilim'i yasaklamayı ister mi? Bu ve bunun gibi bazı söylemlere bir dizi makale ile açıklama getirmeye çalışacağız. Ama başlamadan önce, bu konuyla ilgili bazı görüşler hakkında açıklama yapmak gerekiyor. Eminim altta yazan varsayımlardan birkaç tanesini daha önce duymuşsunuzdur.
  • Bilim adamları Tanrı'ya inanmazlar ve / veya dinsizdirler. 
  • Eğitimli insanlar dindar değildirler ve / veya Eğitimli insanlar çoğunlukla ateist ya da agnostiktir. 
  • Kutsal metin bilime terstir. 
  • Bilim, din karşıtıdır. 
Bu yazı, ilk iki iddiayı ele alıyor.

Bilim Adamları Tanrıya İnanmazlar ve / veya Dinsizdirler

Bunun bilincimize nasıl sızdığından emin değilim ama ünlü bilim adamları, tarih boyunca, din ve bilim arasındaki bağlantı hakkında konuştular. Birçoğu derin dini inançlara sahipti. Tıp alanında uzun yıllardır çalışma göstermiş, Kaiser Permanente Yüksek Tıp Eğitim Müdürü Ejaz Naqvi, din ve bilim arasındaki ilişki için şu yorumu yapmıştır;

"Uygulamalı bir doktor ve eğitimci (Lisansüstü Tıp Eğitimi Direktörü) olarak 40 yılı aşkın bir süredir tıp bilimleri alanında araştırmalar yapıyorum. Bilim ile din arasındaki ara bağlantıya çok net bir şekilde şahit olabiliyorum. Tıp çalışması, yaratılışımızı düşünmemi sağladı ve Tanrı'ya olan inancımı güçlendirdi. Bilim ve dinin birbirine zıt olduğu düşüncesi tersine, Kutsal Yazıları incelemek beni doğa hakkında daha fazla düşündürdü ve bilimi derinden araştırma arzumu tetikledi. Tıp alanında sayısız insanı ve diğer bilim adamlarını biliyorum. Bunların arasında bilişim uzmanları ve silikon vadisindeki bilgisayar bilimlerinde çalışan birçok uzman, kendim gibi "dindar" ve kendi alanlarındaki en iyi insanlar."

Günümüzde olduğu gibi eski zamanlarda da Din ve bilimle bağlantılı birçok ünlü bilim adamını örnek gösterebiliriz. Sadece İslam için değil bütün dinlerde, inananları arasında bilimle uğraşan insanlar olmuştur. Bu isimlerden en bilinenlerine kısaca değinmek gerekirse;

İbn Sina (980-1037):  Modern Tıp'ın babası olarak tabir edilen İbn Sina, bir filozof, astronom, matematikçi ve doktordu. O, Kuran'ın öğretilerinden esinlenerek yaptığı çalışmalarla İslam altın çağının sayısız bilgeleri arasında yer aldı. Tıp tarihinde ilk tıp ansiklopedisi olarak kabul edilen El-Kanun Fi't-Tıbb kitabını yazmıştır ve bu kitap birçok ortaçağ Avrupa üniversitesinde 11. yüzyıldan  1650 yılına kadar geçen sürede standart bir ders kitabı olarak kullanılmıştır. Derinden dindarlık ve ünlü yazılarından birisi "Varlığın Felsefesi" , Tanrı'nın varlığını kanıtlayan resmi bir argümandır.


Tanrı, bir yüce varlık olarak, uzay tarafından sınırlı değildir; zamanla da dokunulmaz; belirli bir yönde bulunamaz ve özü değişemez.

Galileo Galilei (1564-1642): Katolik Kilisesi, onu "Dünya Güneşin etrafında dönüyor" şeklindeki görüşünü açıkladığında sapkınlıkla suçladı . Kiliseye karşı ayaklanan biri olarak görüldü. Toskana'daki Düşes Christina'ya gönderdiği bir mektupta şunları yazdı:

Bize duyu, akıl ve zekayı bağışlayan aynı Tanrı'nın, bunları kullanmamızdan vazgeçmemizi ve bize onlarla ulaşabileceğimiz bilgileri öğrenmemizi istemediğine inanmnıyorum. Doğrudan tecrübe ya da gerekli araştırmalarla, gözlerimizin ve zihinlerimizin önünde belirlenmiş olan fiziksel konularda, mantık ve aklımızı inkar etmemiz istenmektedir.

Isaac Newton (1643-1727): İngiliz bilim adamı, gökbilimci, matematikçi ve bir teolog, dindar bir Hıristiyandı (ancak üçlü birliği reddetti). Din ve bilimin yakınlaşmasını destekleyen en güçlü ifadesi:

Yerçekimi, gezegenleri harekete geçirebilir, ancak ilahi bir güç olmadan, onları Güneş sistemindeki gibi dolaşımda olan herhangi bir harekete, yörüngeye asla sokamaz.
Sir Francis Bacon: Bilimsel yöntemin babası sayılır . Verileri toplama ve analiz etme konusundaki çalışmaları ile ünlüdür. İşte ateizm üzerine yazılmış bir örnek :

Tanrı, ateizmi ikna etmek için asla mucizeyi yaratmadı, çünkü sıradan çalışmaları onu ikna etti. Bu evrensel çerçevenin başıboş olduğunu düşünmektense, kutsal efsânelere inanırım, daha iyi. Az felsefe, insan zihnini Tanrıtanımazlığa götürür; ama felsefede derinlik, insanların zihinlerini dine döndürür. Çünkü insan aklı dağılmış ikinci sebeplere bakar, bazen onlarda dinlenebilir ve ileri gitmek zorunda kalmaz; Fakat onların zincirini anlayınca, bir araya gelip birbirleriyle bağlantı kurup gerçeği kabul etmek zorunda kalır.

Maria Mitchell (1818 - 1889): İlk Amerikalı kadın astronom. "Mitchell'in kuyruklu yıldızı" adını verdiği ilk kuyruklu yıldız keşfini 1847'de gerçekleştirdi. American Association of Science (Amerika Bilimsel Gelişme Birliği) ve American Academy of Arts and Science (Amerika Sanat ve Bilim Akademisi)'nin ilk kadın araştırmacısıydı. Quaker kilisesinin onu reddettiği ve daha sonra Hristiyan üniteryanisti olduğu doğrudur. Daha sonra bilimsel araştırmalar, devam etti.

Albert Einstein: Bu biraz tartışmalı ve çelişkili. Birçoğu onun ateist olduğuna ya da en azından bir agnostik olduğuna inanıyor. Diğerleri Tanrı'ya inandığını iddia ediyor, ancak çevresindeki diğer insanlar Tanrı'ya inanmıyordu. En bilinen sözlerinden biri olan "Tanrı zar atmaz" sözüyle birçok kişi onu dine inanan biri olarak tanımladı. Günümüzdeki fanatik ateistleri eleştirdi. Einstein şu mektubu 3 Ocak 1954'te filozof Eric Gutkind'e yazdı.

"Tanrı sözcüğü benim için insanın zaaflarının bir ifadesi ve ürünü olmanın ötesinde bir anlam taşımıyor. İncil de yüce bir kitap ama yine de ilkel efsanelerden oluşan bir koleksiyon ve aynı zamanda oldukça çocukca."

Fakat yine aynı mektup, şu satırlarıda içermektedir.

"Dinsiz bilim kirleticidir, bilimsiz din kördür."

Eğitimli İnsanlar Dindar Değildirler / Eğitimli İnsanlar Çoğunlukla Ateist ya da Agnostiktir

Bu ünlü bilim insanlarının geçmişte olduğunu düşünüyorsanız, son anketler "bilimadamları dindar değil" veya "bilim insanlarının çoğu ateisttir" sözünü ortadan kaldırmaya yardımcı olacaktır. WIN / Gallup International tarafından 2012'de yayınlanan Dünya Çapında bir araştırma ("Dindarlık ve Ateizm Genel Bir Endeksi") 58.000'den fazla kişinin konuyla ilgili şu bulguları elde etti. En yüksek eğitimli (üniversite seviyesi) -% 52'si "dindar",% 24'ü kendilerini "dindar olmayan",% 19'u ise "ikna olmuş" ateist olarak değerlendiriliyor. Evet, bu çalışma aynı zamanda eğitim seviyesinin daha düşük olanların daha eğitimli olanlardan "dini" olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu gösteriyor; veriler , en eğitimli insanlar arasında halen ateistlerden, agnostiklerden çok dindar insanların çokluğunu gösteriyor.

Bununla birlikte, dine karşı düşmanlık ve bilim camiasında aşırı derecede güvensizlik yaşanmasına rağmen, bilim ve din, çapraz amaçlar yerine sıklıkla beraber çalışmaktadır. Nitekim, antik ve modern insanlık tarihinin büyük bölümünde din kurumları aktif olarak bilimsel çabaları desteklemiştir. Yüzyıllar boyunca, Avrupa'da ve Ortadoğu'da neredeyse tüm üniversiteler ve diğer öğrenme kurumları dinsel bir biçimde bağlıydı ve astronom Nicolaus Copernicus ve biyolog Gregor Mendel (genetiğin babası olarak bilinir) de dahil olmak üzere pek çok bilim adamı bu kurumlarda yetişmiştir. Galileo, fizikçi Sir Isaac Newton ve astronom Johannes Kepler de dahil olmak üzere diğerleri derin dindar ve çalışmalarını çoğunlukla Tanrı'nın yaratılışını aydınlatmanın bir yolu olarak gördüler.

Din ve bilim birbirine ters midir? Din ve bilim arasında bir taraf seçmek zorunda mıyız ? Ya da, Allah, kullarına bilim'i yasaklamayı ister mi? Bu ve bunun gibi bazı söylemlere bir dizi makale ile açıklama getirmeye çalışacağız.

Yorum Gönder

Author Name

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *