Hepimiz İslam'da bilgi arayışının erdeminin farkındayız. Bununla birlikte, çalışmalarımızın bir ibadet biçimi olduğunu hissetmek bazen zor olabilir. Peki, çalışmalarımızı Allah'a yakınlaşma yolu olarak nasıl kullanabilirz?

Resulullah ṣallallahu alayhi sellem'in, "İlim elde etmek için yola çıkanlara Allah cennetin yollarından birini bulmayı kolaylaştırır" demiştir.

Bugün, bilgi aramada karşılaştığımız zorluklar farklıdır. Üniversitelerde, Allah'a inanan ya da inanmayan kişilerle etkileşime girmek durumundayız. Bu hayatın her yerinde geçerlidir. Herkes istediği düşünce biçimine inanmakta özgürdür. Fakat edindiğiniz bilgileri dini ilimle harmanlamayı düşünürseniz, bilginin peşinden koşmanın zaten bir ibadet eylemi olduğunu unutmamalısınız.

İşte birkaç ipucu.

1. Bilginin Zaten Allah Tarafından Bahşedildiğini Unutmayın

Bilginin iki kategoriye ayrılabileceği algısı vardır. Bunları inanan insanlar için: "Dini" ve "Dünyevi" bilgi şeklinde ayırabiliriz. Ancak Allah, göklerin ve yerin yaratıcısıysa, bu muhteşem düzendeki sırrı keşfetmek ve yaratıcının kadirliğini anlamak bizi yaratanın hoş karşılayacağı birşey değil midir?

Örneğin, bilim eğitimi, Kuran'ın, Allah'ın yoktan var etme işaretlerini düşünmek için çağrışımda bulunma, böylece Allah'ın sonsuz büyüklüğüne ve görkemine olan saygısını arttırmayı sağlar. Öte yandan, hukuku veya ticareti incelemek, ümmete ve insanlığa daha iyi hizmet etmenize - böylece Allah'ın emirlerini yapmamızı istediği şeyleri yapmanıza - olanak sağlamaktır.

Bu nedenle bir alanda akademik eğitim görmek bile, ibadet eylemi olarak kabul edilebilir.

2. Niyetinizi Belirleyin

Çalışmalarınızın amacının Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için olduğunu kesin bir niyetle düşünün. Çalışmalarınızı Müslüman olarak, İslam'daki bilginin faziletiyle açıklanan ve birçok hadisin ışığında daha önce dile getirilmiş bir ilim ve araştırılmayı bekleyen bir hazine olarak görün.

Her dersin başında ve çalışma oturumunda niyetinizi teyit edin. Çalışmalarınızda duanın size yarar sağlayacağını düşünerek: "Allah'ım! Öğrendiklerimi bana faydalı kıl ve bunları bana hayırlı şeyleri yapmakta vesile kıl." şeklinde dua edebilirsiniz.

Cabir tarafından Pavlus'un Resulullah'ın "Allah'tan faydalı bilgiler edinmeyi (ilim) isteyin ve hiçbir fayda sağlamayan bilgiden Allah'a sığınınız." [ İbn Mace ] diye rivayet edildi. Ayrıca Salamah, Salam'ın dediği gibi Peygamberimiz ṣallallahu 'alayhi sellem'in yerine getirdiğinde şöyle derdi:

Kim ilmi almışsa büyük ve değerli bir şey almış demektir. "[ Sunan İbn Mace ]

3. Kendinize İlham Yaratın

Eğitim Bilgilerinizi Allah'a Yakınlaşmak İçin Nasıl Kullanabilirsinizİlk Müslümanlar, geri kalan dünyanın cehalet içinde olduğu bir dönemde Bilim, Sanat ve Felsefe'nin öncülerinden olmuştur. Modern tıbbın babası olan İbn Sina, ilk teorik fizikçi İbn el Haytham ve cebir kurucusu Al-Khavarizmi gibi akademisyenler gibi pek çok örnek vardır.

Onların Allah'a duydukları sevgiden esinlenmiş olan bilgi susuzlukları sizi motive etmelidir. Bir Müslüman olarak onların ayak izlerinden yürürseniz, mirasımızı sürdürme ve İslam'ı ileriye taşımaya yardımcı olmuş olursunuz.
"Allah’ın benimle göndermiş olduğu hidayet ve ilim, yeryüzüne yağan bol yağmura benzer. Yağmurun yağdığı yerin bir bölümü verimli bir topraktır: Yağmur suyunu emer, bol çayır ve ot bitirir. Bir kısmı da suyu emmeyip üstünde tutan çorak bir yerdir. Allah burada biriken sudan insanları faydalandırır. Hem kendileri içer, hem de hayvanlarını sular ve ziraatlarını o su sayesinde yaparlar. Yağmurun yağdığı bir yer daha vardır ki, düz ve hiçbir bitki bitmeyen kaypak arazidir. Ne su tutar, ne de ot bitirir. İşte bu, Allah’ın dininde anlayışlı olan ve Allah’ın benimle gönderdiği hidâyet ve ilim kendisine fayda veren, onu hem öğrenen hem öğreten kimse ile, buna başını kaldırıp kulak vermeyen, Allah’ın benimle gönderdiği hidayeti kabul etmeyen kimsenin benzeridir. "[ El Buhari ve Müslim]

4. Bilgin Edinin

Günümüzde, bilginin ilerlemesi çoğunlukla insan başarısının çabası şeklinde düşünülebilir.Fakat bilim ve teknolojideki hızlı ilerlemenin  Allah'ın dilemediğinden başka hiçbirşey olmayacağını unutmamamız gerekir.
Allah, O'ndan başka tanrı yoktur; O, hayydir, kayyûmdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O'nundur. İzni olmadan O'nun katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (O'na hiçbir şey gizli kalmaz.) O'nun bildirdiklerinin dışında insanlar O'nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür.[ Bakara, 255]
Bilgi edinme ve kazanma fırsatı veren Allah'tır ve öğrenilen her şey yalnızca onun izniyle yapılır.
"Ey insanlar! (Size) bir misal verildi; şimdi onu dinleyin: Allah'ı bırakıp da yalvardıklarınız (taptıklarınız) bunun için bir araya gelseler bile bir sineği dahi yaratamazlar. Sinek onlardan bir şey kapsa, bunu ondan geri de alamazlar. İsteyen de âciz, kendinden istenen de! "[ Hacc, 73 ]
Bu örnek, sahip olduğumuz bilginin, okyanusta, Allah'ın sonsuz bilgi ve hikmetine kıyasla sadece bir damlacık olduğunu bilmemiz gerekir. Allah, her şeyi kuşatan bilgiye sahiptir. Bunu unutmayın ve öğrendiğiniz her şeyin bilgimizin sınırlarının ötesinde bir bilgiye sahip olan Allah'a olan saygınızı arttırmasına izin verin .

5. Öğrendiklerinizi İyilik ve Yarar Sağlamak İçin Kullanın

Bir hizmet sunmak için eğitim alıyorsanız, ihtiyacı olanlara gönüllü hizmet verin. Unutmamalıyız ki, bu bilgiyi Allah'ın izni ve rahmetiyle elimizde bulunduruyoruz. Yaratılışa hizmet ederek, eninde sonunda Yaratıcı'ya hizmet ediyorsunuz ve O'na daha yakın oluyorsunuz.

Yani, bunu daima hatırlayın; ve eğitim süreciniz boyunca kendinize telkin edin.

Yaptığımız çalışmalarda Allah bize başarılar ihsan edebilir ve bize O'na yakınlaşmamız için bunu bir araç yapabilir.

Çalışmalarımız, yeteneklerimizin en iyisi için, yeryüzünde vekil olarak rolümüzü yerine getirmek için bir ümmet olarak bizi olanaklı kılabilir.

Eğitim hayatınızda kendinizin uyguladığı ve Allah'ın hoşnutluğunu kazanmayı amaçlayan başka yollarınız varsa yorumlarda bizimle paylaşın.

Hepimiz İslam'da bilgi arayışının erdeminin farkındayız. Bununla birlikte, çalışmalarımızın bir ibadet biçimi olduğunu hissetmek bazen zor olabilir. Peki, çalışmalarımızı Allah'a yakınlaşma yolu olarak nasıl kullanabilirz?

Label:

Yorum Gönder

Author Name

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *