" Sizi karanlıklardan nura çıkarması için kuluna apaçık ayetler indiren O'dur. şüphesiz Allah, size karşı elbette şefkatli olandır, esirgeyendir. " (Hadid, 9)

" Onlar için, üstlerinde ateşten tabakalar, altlarında da (ateşten) tabakalar vardır. İşte Allah (CC.) kullarını bununla korkutur. Ey kullarım! Öyle ise benden sakının. " (Zümer,16)

" Yine insanlardan kimi de vardır ki, Allah'ın rızasına ermek için kendini feda eder. Allah ise kullarına çok merhametlidir. " ( Bakara, 207)

 Evet, Allah'ı tanıyan acizlikden, Allah korkusundan lezzet alır. Evet, korkuda lezzet vardır. Eğer bir yaşındaki bir çocuğun aklı bulunsa ve ondan sual edilse, “En leziz ve en tatlı halin nedir?” Belki diyecek: “Aczimi, zaafımı anlayıp validemin tatlı tokatından korkarak yine validemin şefkatli sinesine sığındığım halettir.” Halbuki, bütün validelerin şefkatleri, ancak rahmetin sadece bir parıltısıdır. Onun içindir ki, kâmil insanlar, acizlikte ve Allah korkusunda öyle bir lezzet bulmuşlar ki, kendi güç ve kuvvetlerinden şiddetle uzaklaşıp Allah’a acz ile sığınmışlar; aczi ve korkuyu kendilerine şefaatçi yapmışlar.


(Sözler, 7. söz, 19)


Yorum Gönder

Author Name

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *