sivrisinek - mosquito
" Şüphesiz Allah ( hakkı açıklamak için) sivrisinek ve onun da ötesinde bir varlığı misal getirmekten çekinmez. İman etmişlere gelince, onlar böyle misallerin Rablerinden gelen hak ve gerçek olduğunu bilirler. Kâfir olanlara gelince: Allah böyle misal vermekle ne murat eder? derler. Allah onunla bir çok kimseyi saptırır, bir çoklarını da doğru yola yöneltir. Verdiği misallerle Allah ancak fâsıkları saptırır ( çünkü bunlar birer imtihandır.) " ( Bakara sûresi, âyet 26 )

Ayetin kısaca izahı şöyledir:
Zikredilen âyette, bilindiği üzere, en küçük varlıklardan biri olan Sivrisinek ve ondan daha zayıf yaratıklarla temsil getirilmesini küçümseyenlerin aslında kendilerinin küçük ve değersiz oldukları, o yüzden Allah'a iman etmedikleri anlatılmış, bunlara değer verip iman edenlerin ise akıllı ve değerli kimseler oldukları bildirilmiştir.
Bunlar birer imtihandır. İnsanlardan bir kısmı iman eder, imtihanı kazanır, bir kısmı da kaybeder,
Hakikaten, küçük bir varlık olarak yaratılmış bulunan sivrisinek, görünüşte basit, işlevsiz, bir iş yapamaz gözüyle bakılmaktadır. Fakat, bizim ve bir kısım insanların nazarında, basit, iğreti bir varlık olarak bilinen Sivrisinek, tarihi verilere göre, geçmişte öyle bir görev icra etmiştir ki, dillere destan olmuş, o gündür, bu gündür, ibretle anlatılır olmuştur. 

Hani, şu putçu, put üreten, Hz. İbrahim (as)'ın ve onun hak davasının düşmanı Nemrud var ya, işte, o Nemrud, şirk ve tanrılık iddiasında başarılı olamamış, beynine girmiş bulunan bir Sivrisineğin oyuncağı, maskarası olmaktan kurtulamamıştır. İsterseniz, buyurun Sivrisinek nedir, ne değildir onu tanıyalım:

" Şimdi ayetteki gerçeği görmeye çalışalım. Demek ki " fevk" ile sivrisineğin vücudunun ana bölümündeki ( gövdesindeki) bir şeyden bahsetmiyoruz. Demek ki bizim dişi sivrisineğin üzerinde/ fevkinde /above/over bir şey var ve Allah hem bizim dişi sivrisineğimizi hem de onun üzerinde fevk halinde olan şeyi örnek göstermekten utanmayacağını söylüyor. Peki nedir sivrisineğin fevkindeki o şey? Allah'ın misal getirmekten utanmayacağı! Ama birilerinin utanacağı!!! Yani yarattığı biz insanların... Peki en çok neden utanırız biz?

Cinselliği konuşmaktan utanırız tabi ki... Allah'ın bize verdiği bir davranış biçimi olan utangaçlıkla çoğumuz böyle şeyleri konuşurken ve böyle şeylerden misal getirirken bizim anladığımız biçimde bir utanma duygusuna girmez. O'nun sakınabileceği, bizim gibi bir cinsellik ve şehvet esması yoktur. Hak olan gerçek ne ise O bize onu işaret eder. Peki o halde, ayetteki cinsel içerik nedir?
Sivrisinek biyolojisi ile ilgili bilimsel verilerin ayetle ilgili olanlarından kısaca bahsedelim ki alaka ortaya çıksın. Bu bilgilere siz de bir kaç kitap karıştırarak ya da internette gezinerek kolayca ulaşabilirsiniz.

Sivrisineklerin ne erkeği ne de dişisi kanla beslenmez. Çiçek özleriyle beslenirler. Ancak buna rağmen kan emenler dişi sivrisineklerdir. Kan emmelerinin nedeni de, döllenmiş yumurtalarının ihtiyacı olan proteinlerin, aminoasitlerin ve amonyağın karışımının kanda olmasıdır. Kızıl ötesini gören bir algı sistemi ile kana en kolay ulaşabileceği yeri bulan dişi sivrisinek o bölgeye lokal anestezi ile birlikte ( her kanı tercih etmediği için ) önce kan analizi yapar, uygunsa emer. Ve emdiği kanı pıhtılaştırmadan yumurtalarını beslemek için taşır. Demek ki dişi sivrisinek yumurtaları döllendikten sonra kan aramaya başlar. Peki yumurtalarını nasıl döllerler? Nerede bu erkek sivrisinek!!! Gelsin bakalım!!! Nasıl gelecek!!!

Dişi sivrisinek erkek sivrisineğe göre çok daha hızlı kanat çırpar. Saniyede en az 500 defa!!! Bu olağanüstü bir rakamdır. Dişinin bu hızlı kanat çırpışının oluşturduğu ses titreşimleri erkeğin ince tüycükler halindeki hassas duyaçlarına ulaşır. Bu yolla şehvete kapılan erkek sivrisinek böylece dişisini bulur ve cinsel birleşim gerçekleşir. Ve işte sonra dişi sivrisinek döllenen yumurtaları için kan aramaya başlar ve ardından bildiğimiz süreç gerçekleşir. İşte Allah, bu dişi sivrisineği ve yukarısında ( fevkinde ) olan biteni misal getirmekten utanmaz.

Gördüğünüz gibi sivrisineğin fevkinde aradığımız şey, kanatları ve o kanatların çırpılmasıyla oluşan ve cinsel çağrışım yapan ses titreşimleriymiş meğer. Dişi sivrisineğin tam üzerinde, tepesinde, yukarısında, fevkinde bir faaliyet. Dağların üzerindeki duman gibi, helikopterin üstündeki paller gibi, bulutların üzerinde gezer gibi.

Elbette bu kelimelerin ayette bu biçimde kullanılması tesadüf olamaz. Aynı ayet ve hatta aynı cümle içerisinde bir şeyler söyleniyor ve bu söylenenler koskoca kitabın hiç bir noktası ile çelişmediği gibi her yönüyle güncel bilimsel tespitlere de bire bir uyuyor!!! Sadece dişi sivrisinek ve onun kan emiyor oluşu.

Erkek sivrisineklerde kesme bıçakları ve emme hortumu bulunmaması... Dişi sivri sinek ve üst kısımdaki kanatlarının oluşturduğu bir ses sirkülasyonunun erkek sivrisineğe ulaşması... Bu misalin cinsellik çağrıştırması ve gerçekten de bilimsel olarak cinsel birleşmeye işaret ediyor oluşu... Cinsellik çağrıştıran bu misalin Allah tarafından verilmesi esnasında Allah'ın bu örneği vermekten utanmadığını özellikle belirtmesi..." ( diniyazilar/./com )

Hakikaten, Kur'an'ın, iyice, ruhuna inerek incelersek, karşımıza muazzam taplolar çıkacaktır ve çıkmaktadır. Örneğin, yukarıda anlatıldığı Sivrisinek gibi, Örümcek misali, karınca misali vb. örnekler de anlatıldığı gibi..

Netice olarak;

Tüm bu anlatılanlar, günümüz dünyasında deney yapılarak, Müslüman milletin bilgilerine sunulmuş arzedilmiş bilgiler, tecrübeler değildir. Tam bundan 14 küsur asır önce, Resulullah (sav) tarafından, ona vahyedilen Kur'an-ı mucizil-beyan tarafından bildirilmiştir.

Tüm bu Kur'anî, Dini, tarihi bilgiler, insanların, insanlığın ufkunu açmak, beynini çalıştırmak için, dünyaya ne için gönderildiğini ifade etmek için bildirilmiştir.
Öyle, günümüz hocalarının, hâlâ rivayetlerin, menkıbelerin, hikayelerin, mev'izelerin peşinden koştukları gibi değil, aklı, idraki, izanı, beyni, düşünceyi çalıştırarak, Kur'an'ın konuşturulması içindir.

Şerafettin Özdemir

Yorum Gönder

Author Name

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *