Yüce Allah kullarının kaderini belirledikten sonra bazı dönüm noktalarında kararı yine kullarının cüz-i iradesine bırakır. İşte bu noktalarda vereceğimiz kararlar bizim imanımızın yüce Allah nazarında bir göstergesi olacak ve bizi kurtuluşa ya da azaba götürecek kararlardır. Öncelikle kaza ve kaderin Allah tarafından tayin edildiğine yürekten inanarak iman etmek gerekir. Hayatımızda karşılaştığımız sonu iyi ya da kötü olan her şeyin Allah'tan geldiğini bilerek ve en hayırlısının o olduğuna inanarak yaşamak... İşte bu, kuvvetli imanın bir göstergesidir.
Kuran'da Tevekkül etmek
Tevekkül kelime anlamı olarak her işte Allah'a güvenmek ona sığınmak, ona güvenmek ve ona havale etmek anlamına gelmektedir. Tek yardımın ondan geleceğine inanmak ve peygamberimizin bize öğütlediği " Allah kullarına bir annenin çocuğuna gösterdiği şevkatden kat kat daha şevkatlidir" sözünü kalbimizde hissederek tüm varlığımızla ona teslim olmaktır. Dünya hayatında karşılaştığımız her işe başlamadan önce Allah'a tevekkül etmesi, yani yüce Allah'a sığınıp onun yardımını istemesi gerekir. Tevekkül hakkında yüce Allah bizlere mübarek kelamlarının olduğu Kur'anda şunları söylüyor;

Kur'an'da Tevekkül Hakkında Ayetler

“Allah size yardım ederse, artık size üstün gelecek hiç kimse yoktur. Eğer sizi bırakıverirse, ondan sonra size kim yardım eder? Müminler ancak Allah'a güvenip dayanmalıdırlar.” (Al-i İmran 160)
“Allah; O'ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Müminler yalnız Allah'a dayanıp güvensinler.” (Tağâbün 13)
“(Ey Muhammed!) Yüz çevirirlerse de ki: Allah bana yeter. O'ndan başka ilâh yoktur. Ben sadece O'na güvenip dayanırım. O yüce Arş'ın sahibidir.” (Tevbe 129)

“Halbuki kim Allah'a dayanırsa, bilsin ki Allah mutlak galiptir, hikmet sahibidir” (Enfal 49)

“Allah'a güven. Vekîl olarak Allah yeter.” (Ahzab 3)

“Müminler ancak, Allah anıldığı zaman yürekleri titreyen, kendilerine Allah'ın âyetleri okunduğunda imanlarını artıran ve yalnız Rablerine dayanıp güvenen kimselerdir.” (Enfal 2)

“Ölümsüz ve daima diri olan Allah'a güvenip dayan. O'nu hamd ile tesbih et. Kullarının günahlarını O'nun bilmesi yeter.” (Furkan 58)

“Sen O mutlak galip ve engin merhamet sahibine güvenip dayan” (Şuara 217)

Tevekkül Nedir ? Kuran'da tevekkül nasıl anlatılır ?

Yorum Gönder

Author Name

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *