teravih namazi
Teravih Namazı Nedir, Faziletleri Nelerdir ? Ramazan ayının gelmesiyle oruçlar tutulmaya başlandı ve ibadet kapılarının daha da açıldığı bu mübarek ayda insanlarımız ibadete yönelip hayatlarında yeni bir sayfa açmanın çabası içinde olmaya başladılar.

Ramazan ayında yapılan ve diğer aylarda yapılmayan ibadetlerden biri olan "Teravih Namazı Nedir?" ve "Teravih Namazının Faziletleri Nelerdir" sorularının cevabı şu şekildedir;

İlk olarak:

Teravih namazı nedir sorusu. Teravih namazı, alimlerin görüş birliğine vardığı bir sünnet ibadettir. Teravih namazı aynı zamanda gece namazından (kıyamdan) sayılmaktadır. Kur'an-ı Kerim ve sünnette bulunan, gece namazına teşvik ve fazîletinin beyanı hakkında bulunan deliller, Terâvih namazını da kapsar.

İkincisi: 

Ramazan kıyamı (yani Terâvih namazı), bu ayda kulun, onu vesile kılarak Allah Teâlâ'ya yakınlaşmaya çalıştığı en büyük ibâdetlerdendir. 

Değerli âlim Hâfız İbn-i Receb -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir: 

"Bilmelisin ki Ramazan ayında mü'minin nefsi için iki cihad bir araya gelir: Oruç tutmak sûretiyle gündüz cihadı, namaz kılmak sûretiyle de gece cihadı. Kim, bu iki cihadı bir arada bulundurursa, ecri hesapsız olarak verilir." 

Ramazan gecelerini namazla geçirmeye teşvik etmek ve fazîletini açıklamak hakkında bazı özel hadisler gelmiştir. 

Bu hadislerden bazıları şunlardır: 
"Kim, Allah'ın vâdettiği sevaba inanarak ve sevabını yalnızca Allah'tan umarak Ramazan gecelerini namaz kılarak geçirirse, geçmiş (küçük) günahları bağışlanır."1

 İbn-i'l-Münzir, mağfiretin büyük ve küçük günahların hepsini kapsayacağını kesin bir dille söylemiştir.

 Fakat İmam Nevevî şöyle demiştir: 

"Fakihler nezdinde bilinen; bu mağfiretin, büyük günahların değil de sadece küçük günahlara âit olduğudur." Bazı âlimler ise şöyle demişlerdir:

"Küçük günahlara rastlamadıkça büyük günahlardan bazısı hafifletilebilir."2 

Üçüncüsü: 

Mü'minin, Ramazan'ın son on gününde ibâdet konusunda diğer günlerden daha çok gayretli olması gerekir. Çünkü Ramazan'ın son on gününde Allah Teâlâ'nın hakkında şöyle buyurduğu Kadir gecesi vardır: 

"Kadir gecesi (içerisinde Kadir gecesi olmayan) bin aydan daha hayırlıdır." 3 

 Nitekim Kadir gecesini namaz kılarak geçirmenin sevabı hakkında Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in şu hadisi gelmiştir: 

"Kim, Allah'ın vâdettiği sevaba inanarak ve sevabını yalnızca Allah'tan umarak Kadir gecesini namaz kılarak geçirirse, geçmiş (küçük) günahları bağışlanır."4 

 Bunun içindir ki Rasûlullah (sav) Ramazan'ın son on gününde diğer günlerden daha fazla ibâdet ederdi. Nitekim Âişe'den -Allah ondan ve babasından râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre o şöyle demiştir:

"Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Ramazan'ın son on gününde diğer günlerden daha fazla ibâdet ederdi."5 

 Yine Âişe'den rivâyet olunduğuna göre o şöyle demiştir:

"Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-, Ramazan'ın son on günü girdiği zaman eteğini toplar (eşleriyle cimâ etmekten imtinâ eder), bütün ciddiyet ve heyecanıyla geceyi uykusuz geçirerek ibâdet ve taatle ihyâ eder ve ev halkını (gece namazı kılmaları için) uyandırırdı."6 

 İmam Nevevî hadisin şerhinde şöyle demiştir: "Bu hadis, Ramazan'ın son on gününde ibâdetleri arttırmanın ve gecelerini ibâdetlerle geçirmenin müstehap olduğuna delildir."

Dördüncüsü: 

Ramazan gecelerinde Terâvih namazını cemaatle edâ etmek ve imam namazı bitirinceye kadar mescitte onunla beraber kalmak gerekir. Zirâ namaz kılan kimse, gecenin az bir vaktinde namaz kılmış olsa bile, bu ameliyle gecenin tamamını namaz kılmış gibi sevap kazanır. Çünkü Allah Teâlâ, büyük lütuf ve ihsan sahibidir. 

İmam Nevevî şöyle demiştir: 

"Terâvih namazının müstehap olduğu konusunda âlimler ittifak etmişlerdir. Fakat Terâvih namazını evinde tek başına kılması mı, yoksa mescitte cemaatle kılması mı daha fazîletlidir? Konusunda görüş ayrılığına düşmüşlerdir. 

İmam Şâfiî ile tüm ashâbı, Ebu Hanife, Ahmed, Mâlikî âlimlerin bazısı ile başka âlimler şöyle demişlerdir: 

"Ömer b. Hattab ve sahâbe'nin yaptıkları gibi, cemaatle kılması daha fazîletlidir. Nitekim müslümanlar, bu hâl üzere (cemaatle kılmaya) devam etmişlerdir." Nitekim Ebu Zer'den rivâyet olunduğuna göre, Rasûlullah - sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: 

"Teravih namazını imamla birlikte sonuna kadar tamamlayan kimseye, o geceyi bütünüyle ibâdetle geçirmiş gibi sevap yazılır."7 Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynakça:
  • 1 Buhârî, hadis no: 37. Müslim, hadis no: 759 
  • 2 Hâfız İbn-i Hacer, "Fethu'l-Bârî" 
  • 3 Kadir Sûresi: 3 
  • 4 Buhârî, hadis no: 1768. Müslim, hadis no: 1268 
  • 5 Müslim, hadis no: 1175 
  • 6 Buhârî, hadis no: 2024. Müslim, hadis no: 1174 
  • 7 Tirmizî, hadis no: 806. Elbânî, 'Sahîh-i Tirmizî'de hadisin sahih olduğunu belirtmiştir.


Yorum Gönder

Author Name

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *